(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  1.A  (Panochová Nábělková Kateřina)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Náb

Aj (AjKo) Kouř

M
Náb

Čas
Náb

Vv
Náb

         

Aj (AjMo) (313) Moj

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

 
Ú
t

 

Cj (Čj1)
Náb

Tv
(Tv)
Náb

Cj
Náb

M
Náb

Cj (Čj2)
Náb

         

 
S
t

 

Cj
Náb

Cj
Náb

Čas
Náb

Pvč
Náb

           

 
Č
t

 

(M2)
Náb

Aj (AjKo) Kouř

Tv
(Tv)
Náb

Cj
Náb

(M1)
Náb

         

Aj (AjMo) (313) Moj

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

 
P
á

 

Cj
Náb

M
Náb

Cj
Náb

Hv
Náb

           

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  1.B  (Krupička Radek)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Krup

Aj (AjMo) Moj

Tv
(Tv)
Krup

M
Krup

Cj
Krup

         

Aj (AjKo) (213) Kouř

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

 
Ú
t

 

Cj (Čj1)
Krup

M
Krup

Cj
Krup

Čas
Krup

Cj (Čj2)
Krup

         

 
S
t

 

Cj
Krup

Cj
Krup

Vv
Při

Pvč
Při

           

 
Č
t

 

(M2)
Krup

Aj (AjMo) Moj

Cj
Krup

Tv
(Tv)
Krup

(M1)
Krup

         

Aj (AjKo) (213) Kouř

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

 
P
á

 

Hv
(408)
Mali

Cj
Krup

M
Krup

Čas
Krup

           

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  1.C  (Lánská Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Lán

Aj (AjKo) (213) Kouř

M
Lán

Čas
Lán

Hv
Lán

         

Aj (AjLa) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

Aj (AjMo) (313) Moj

 
Ú
t

 

Cj (Čj1)
Lán

M
Lán

Cj
Lán

Pvč
Lán

Cj (Čj2)
Lán

         

 
S
t

 

Cj
Lán

Tv
(Tv)
Lán

M
Lán

Cj
Lán

           

 
Č
t

 

(M2)
Lán

Aj (AjKo) (213) Kouř

Cj
Lán

Čas
Lán

(M1)
Lán

         

Aj (AjLa) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

Aj (AjMo) (313) Moj

 
P
á

 

Cj
Lán

Cj
Lán

Tv
(Tv)
Lán

Vv
Lán

           

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  2.A  (Malinová Petra)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Mali

M
Mali

Čas
Mali

Vv
Mali

Vv
Mali

         

 
Ú
t

 

Cj
Mali

Aj (AjHa)
Hal

M
Mali

Cj
Mali

Tv
(Tv)
Mali

         

Aj (AjNo)
(417)
Novo

Aj (AjKo)
(214)
Kouř

 
S
t

 

Cj
Mali

M
Mali

Cj
Mali

Hv
Mali

           

 
Č
t

 

Tv
(Tv)
Mali

M
Mali

Cj
Mali

Čas
Mali

Pvč
Mali

         

 
P
á

 

Aj (AjHa)
(313)
Hal

Cj
Mali

M
Mali

Cj
Mali

           

Aj (AjNo)
(417)
Novo

Aj (AjKo)
(214)
Kouř

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  2.B  (Janáková Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
JanJ

M
JanJ

Cj
JanJ

Vv
JanJ

Vv
JanJ

         

 
Ú
t

 

Cj
JanJ

Aj (AjHa)
(408)
Hal

M
JanJ

Čas
JanJ

Cj
JanJ

         

Aj (AjNo)
(417)
Novo

Aj (AjKo)
Kouř

 
S
t

 

M
JanJ

Cj
JanJ

Tv
(mim)
JanJ

Tv
(mim)
JanJ

           

 
Č
t

 

Cj
JanJ

M
JanJ

Čas
JanJ

Pvč
JanJ

Cj
JanJ

         

 
P
á

 

Aj (AjHa)
(313)
Hal

M
JanJ

Cj
JanJ

Hv
JanJ

           

Aj (AjNo)
(417)
Novo

Aj (AjKo)
Kouř

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  3.A  (Nováková Ivana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Nov

M
Nov

Cj
Nov

Aj (AjMo)
(405)
Moj

Pvč
Nov

         

Aj (AjHa)
Hal

Aj (AjNo)
(316)
Novo

 
Ú
t

 

Cj
Nov

M
Nov

Tv
(Tv)
Nov

Čas
Nov

Cj
Nov

         

 
S
t

 

Cj
Nov

Aj (AjMo)
(405)
Moj

M
Nov

Cj
Nov

Vv
Nov

         

Aj (AjHa)
Hal

Aj (AjNo)
(316)
Novo

 
Č
t

 

Aj (AjMo)
(405)
Moj

M
Nov

Cj
Nov

Čas
Nov

           

Aj (AjHa)
Hal

Aj (AjNo)
(416)
Novo

 
P
á

 

Cj
Nov

Tv
(Tv)
Nov

M
Nov

Cj
Nov

Hv
Nov

         

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  3.B  (Jadrná Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Jadr

M
Jadr

Cj
Jadr

Aj (AjMo)
Moj

Hv
Jadr

         

Aj (AjHa)
(407)
Hal

Aj (AjNo)
(316)
Novo

 
Ú
t

 

Cj
Jadr

M
Jadr

Čas
Jadr

Tv
(Tv)
Jadr

Cj
Jadr

         

 
S
t

 

Cj
Jadr

Aj (AjMo)
Moj

M
Jadr

Vv
Jadr

Cj
Jadr

         

Aj (AjHa)
(407)
Hal

Aj (AjNo)
(316)
Novo

 
Č
t

 

Aj (AjMo)
Moj

M
Jadr

Cj
Jadr

Čas
Jadr

Pvč
Jadr

         

Aj (AjHa)
(407)
Hal

Aj (AjNo)
(416)
Novo

 
P
á

 

Tv
(Tv)
Jadr

Cj
Jadr

M
Jadr

Cj
Jadr

           

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  4.A  (Pancnerová Iveta)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Panc

M
Panc

Cj
Panc

Čas
Panc

Tv
(Tv)
Panc

         

 
Ú
t

 

M
Panc

Cj
Panc

Čas
Panc

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Hv
Panc

         

Aj (AjMo)
(405)
Moj

Aj (AjNo)
(411)
Novo

 
S
t

 

Tv
(Tv)
Panc

M
Panc

Aj (AjHa)
(417)
Hal

Poč
(PC)
Panc

Cj
Panc

         

Aj (AjMo)
(416)
Moj

Aj (AjNo)
(410)
Novo

 
Č
t

 

Cj
Panc

M
Panc

Cj
Panc

Pvč
Panc

Aj (AjHa)
(410)
Hal

         

Aj (AjMo)
(417)
Moj

Aj (AjNo)
(316)
Novo

 
P
á

 

M
Panc

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Cj
Panc

Vv
Panc

Čas
Panc

         

Aj (AjMo)
(407)
Moj

Aj (AjNo)
(410)
Novo

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  4.B  (Přikrylová Hana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Při

Tv
(Tv)
Krup

M
Při

Vv
Při

Čas
Při

         

 
Ú
t

 

M
Při

Cj
Při

Poč
(PC)
Při

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Cj
Při

         

Aj (AjMo)
(405)
Moj

Aj (AjNo)
(411)
Novo

 
S
t

 

Cj
Při

M
Při

Aj (AjHa)
(417)
Hal

Tv
(Tv)
Krup

Cj
Při

         

Aj (AjMo)
(416)
Moj

Aj (AjNo)
Novo

 
Č
t

 

Cj
Při

M
Při

Čas
Při

Pvč
Při

Aj (AjHa)
Hal

         

Aj (AjMo)
(417)
Moj

Aj (AjNo)
(316)
Novo

 
P
á

 

Cj
Při

Aj (AjHa)
(316)
Hal

M
Při

Čas
Při

Hv
Při

         

Aj (AjMo)
(407)
Moj

Aj (AjNo)
Novo

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  5.A  (Mojková Veronika)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
Mec

Cj
Šte

Čas
Mec

Tv
(Tv)
Šin

Aj (AjMo) (411) Moj

         

Aj (AjHa) (416) Hal

Aj (AjNo) (316) Novo

Aj (AjKo) Kouř

 
Ú
t

 

M
Mec

Cj
Šte

Aj (AjMo) (416) Moj

Cj
Šte

Pvč
Moj

         

Aj (AjHa) Hal

Aj (AjNo) (417) Novo

Aj (AjKo) (411) Kouř

 
S
t

 

M
Mec

Vv
Luk

Vv
Luk

Čas
Mec

Cj
Šte

         

 
Č
t

 

M
Mec

Cj
Šte

Poč
(PC)
Mec

Aj (AjMo) (417) Moj

Tv
(Tv)
ŽaM

         

Aj (AjHa) (416) Hal

Aj (AjNo) Novo

Aj (AjKo) (316) Kouř

 
P
á

 

Cj
Šte

Čas
Žam

Aj (AjMo) (417) Moj

Cj
Šte

Hv
Náb

         

Aj (AjHa) (316) Hal

Aj (AjNo) (411) Novo

Aj (AjKo) Kouř

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  5.B  (Veselá Klára)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Tv
(Tv)
Vese

M
Vese

Cj
Vese

Cj
Vese

Aj (AjMo) Moj

         

Aj (AjHa) (416) Hal

Aj (AjNo) (316) Novo

Aj (AjKo) (314) Kouř

 
Ú
t

 

Cj
Vese

Cj
Vese

Aj (AjMo) (416) Moj

Poč
(PC)
Vese

Čas
Vese

Pvč
Vese

       

Aj (AjHa) (314) Hal

Aj (AjNo) (417) Novo

Aj (AjKo) Kouř

 
S
t

 

M
Vese

Čas
Vese

Vv
Bera

Cj
Vese

Cj
Vese

         

 
Č
t

 

Čas
Vese

Tv
(Tv)
Vese

M
Vese

Aj (AjMo) (417) Moj

           

Aj (AjHa) (416) Hal

Aj (AjNo) (314) Novo

Aj (AjKo) (316) Kouř

 
P
á

 

Cj
Vese

M
Vese

Aj (AjMo) (417) Moj

Vv
Bera

Hv
Vese

         

Aj (AjHa) (316) Hal

Aj (AjNo) Novo

Aj (AjKo) (314) Kouř

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  5.C  (Beranová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
Bera

Cj
Bera

Čas
Bera

Cj
Bera

Aj (AjMo) (411) Moj

         

Aj (AjHa) (416) Hal

Aj (AjNo) (316) Novo

Aj (AjKo) (314) Kouř

 
Ú
t

 

Cj
Bera

M
Bera

Aj (AjMo) (416) Moj

Vv
Bera

Vv
Bera

         

Aj (AjHa) (314) Hal

Aj (AjNo) (417) Novo

Aj (AjKo) (411) Kouř

 
S
t

 

M
Bera

Cj
Bera

Tv
(Tv)
Vese

Čas
Bera

Hv
Bera

         

 
Č
t

 

Cj
Bera

Čas
Bera

Cj
Bera

Aj (AjMo) (417) Moj

Pvč
Bera

         

Aj (AjHa) (416) Hal

Aj (AjNo) (314) Novo

Aj (AjKo) (316) Kouř

 
P
á

 

M
Bera

Cj
Bera

Aj (AjMo) (417) Moj

Tv
(Tv)
Vese

Poč
(PC)
Bera

         

Aj (AjHa) (316) Hal

Aj (AjNo) (411) Novo

Aj (AjKo) (314) Kouř

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  6.A  (Šindelářová Kateřina)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Star

D
(304)
Mys

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Z
(212)
Mec

Ov
(304)
Šte

   

Poč (Infh)
(PC)
Šin

Tv (Tvh)
(Tv)
Šin

 

Aj (AjNo)
(416)
Novo

Aj (AjKo)
(417)
Kouř

 
Ú
t

 

Cj
(305)
Star

M
(206)
Polo

F
(208)
Troj


Šin

Aj (AjHa)
(416)
Hal

Tv (Tvd)
(Tv)
Šin

 

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

   

Aj (AjNo)
(316)
Novo

Aj (AjKo)
(212)
Kouř

 
S
t

 

D
(304)
Mys

M
(206)
Polo

Z
Mec

Fj (Fj6)
(212)
Mys

Hv
(214)
JanJ

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

S: Poč (Infd)
(PC)
Kol

   

Šj (Šj6)
(416)
Danz

S: Poč (Infd)
(PC)
Kol

L: Sp (Spd)
(Kuch)
Šin

Nj (Nj6)
(417)
Kram

L: Sp (Spd)
(Kuch)
Šin

 
Č
t

 

Cj
Star


Šin

Aj (AjHa)
(304)
Hal

M
(206)
Polo

Vv
(212)
Panc

Vv
(212)
Panc

       

Aj (AjNo)
(314)
Novo

Aj (AjKo)
(316)
Kouř

 
P
á

 

F
(208)
Troj

Fj (Fj6)
(304)
Mys

Cj
(305)
Star

M
(206)
Polo

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

Rv
Šin

       

Šj (Šj6)
(416)
Danz

Nj (Nj6)
(417)
Kram

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  6.B  (Polohová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
Polo

Z
(316)
Mec

Aj (AjHa)
(316)
Hal

D
(304)
Mys


(308)
Šin

Ov
(304)
Šte

 

Poč (Infh)
(PC)
Šin

Tv (Tvh)
(Tv)
Šin

 

Aj (AjNo)
(416)
Novo

Aj (AjKo)
(417)
Kouř

 
Ú
t

 

M
Polo

F
(208)
Troj

Cj
(305)
Star

Hv
(410)
Při

Aj (AjHa)
(416)
Hal

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

   

Aj (AjNo)
(316)
Novo

Aj (AjKo)
(212)
Kouř

 
S
t

 

 

Cj
(305)
Star

D
(304)
Mys

Fj (Fj6)
(212)
Mys

Z
(308)
Mec

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

S: Sp (Spd)
(Kuch)
Bera

   

Šj (Šj6)
(416)
Danz

S: Sp (Spd)
(Kuch)
Bera

L: Poč (Infd)
(PC)
Kol

Nj (Nj6)
(417)
Kram

L: Poč (Infd)
(PC)
Kol

 
Č
t

 

M
Polo

Cj
(304)
Star

Aj (AjHa)
(304)
Hal

F
(208)
Troj

Vv
Nov

Vv
Nov

       

Aj (AjNo)
(314)
Novo

Aj (AjKo)
(316)
Kouř

 
P
á

 


(308)
Šin

Fj (Fj6)
(304)
Mys

M
Polo

Cj
(305)
Star

Rv
(308)
Šin

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

       

Šj (Šj6)
(416)
Danz

Nj (Nj6)
(417)
Kram

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  7.A  (Kouřilová Pavla)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

F
(208)
Troj

D
(305)
Kobr

M
(206)
Polo

Ov
(305)
Kobr

Z
Mec

Aj (AjNo)
(416)
Novo

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

 

Tv (Tvh)
(Tv)
Šin

Aj (AjKo)
(417)
Kouř

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 
Ú
t

 

Aj (AjNo)
(417)
Novo

Fj (Fj)
(308)
Mys

M
(206)
Polo

Hv
Kouř

Cj
(304)
Kobr

Rv
(308)
Kobr

 

S: Sp (Spd)
Ond

S: Sp (Spd)
Ond

 

Aj (AjKo)
(316)
Kouř

Šj (Šj)
(416)
Danz

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

Aj (AjMo)
Moj

Caj (Caj)
(316)
Moj

 
S
t

 

Cj
(305)
Kobr

D
(304)
Kobr

M
(206)
Polo


(308)
Šin

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

   

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Kaj1 (KajM) (304) Mal

Kaj1 (KajM) (304) Mal

Kšj (Kšj) (416) Danz

Kšj (Kšj) (416) Danz

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

 
Č
t

 

 

Cj
(305)
Kobr

M
(206)
Polo

Vv
(305)
Star

Vv
(305)
Star

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

       

 
P
á

 

Cj
(316)
Kobr

F
(208)
Troj


(308)
Šin

Aj (AjNo)
(316)
Novo

Fj (Fj)
Mys

         

Aj (AjKo)
Kouř

Šj (Šj)
(416)
Danz

Aj (AjMo)
(417)
Moj

Caj (Caj)
(417)
Moj

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  7.B  (Kobrová Ivona)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

 

F
(208)
Troj


(308)
Šin

M
(206)
Polo

Cj
Kobr

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

 

Tv (Tvh)
(Tv)
Šin

Aj (AjKo)
(417)
Kouř

Aj (AjNo)
(416)
Novo

 
Ú
t

 

Aj (AjMo)
(212)
Moj

Fj (Fj)
(308)
Mys

Cj
(304)
Kobr

Rv
Kobr

M
(206)
Polo

Hv
Star

 

S: Sp (Spd)
(212)
Ond

S: Sp (Spd)
(212)
Ond

 

Aj (AjKo)
(316)
Kouř

Šj (Šj)
(416)
Danz

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

Aj (AjNo)
(417)
Novo

Caj (Caj)
(316)
Moj

 
S
t

 

F
(208)
Troj

Z
(308)
Mec

Cj
Kobr

D
(304)
Kobr

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

   

Zek (Zek) Star

Zek (Zek) Star

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Kaj1 (KajM) (304) Mal

Kaj1 (KajM) (304) Mal

Kšj (Kšj) (416) Danz

Kšj (Kšj) (416) Danz

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

 
Č
t

 

Cj
Kobr

M
(206)
Polo

Ov
(212)
Kobr

Vv
(411)
Vese

Vv
(411)
Vese

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

       

 
P
á

 

M
(206)
Polo


(308)
Šin

D
(304)
Kobr

Aj (AjMo)
(417)
Moj

Fj (Fj)
(212)
Mys

         

Aj (AjKo)
(212)
Kouř

Šj (Šj)
(416)
Danz

Aj (AjNo)
(316)
Novo

Caj (Caj)
(417)
Moj

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  8.A  (Novotná Radka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Aj (AjKo)
(212)
Kouř

M
(206)
Polo

D
(304)
Mys

Cj
(308)
Star

F
(208)
Troj

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

 

Hv
Novo

   

Aj (AjNo)
(416)
Novo

 
Ú
t

 

Ch
(208)
Troj

Cj
(305)
Star

Vz
(308)
Šin

M
(206)
Polo

Z
(308)
Mec

Aj (AjKo)
(212)
Kouř

 

Tv (Tvh)
(Tv)
Šin

L: Sp (Spd)
Ond

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

Aj (AjNo)
Novo

L: Sp (Spd)
Ond

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

 
S
t

 

 

Fj (Fj)
(417)
Mys

Cj
Star

M
(206)
Polo

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

   

Tv (Tvd)
(Tv)
ŽaM

 

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Šj (Šj)
(416)
Danz

Kaj1 (KajM) (304) Mal

Kaj1 (KajM) (304) Mal

Kšj (Kšj) (416) Danz

Kšj (Kšj) (416) Danz

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

 
Č
t

 

D
(304)
Mys

Ov
(208)
Mys

Vz
(308)
Šin

Z
(212)
Mec

F
(208)
Troj

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

     

 
P
á

 

Cj
(305)
Star

M
(206)
Polo

Fj (Fj)
(212)
Mys

Ch
(208)
Troj

Aj (AjKo)
Kouř

Vv
(305)
Star

       

Šj (Šj)
(416)
Danz

Aj (AjNo)
(305)
Novo

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  9.A  (Halámková Kamila)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Aj (AjHa)
Hal

M
(212)
Mok

Cj
(305)
Kobr

Sp (Spd)
(208)
Troj

Cm
(206)
Mok

Hv
(314)
Hal

       

Aj (AjMo)
(316)
Moj

Sp (Sph)
(PC)
Jadr

 
Ú
t

 

Šj (Šj)
(416)
Danz

Cj
Kobr

M
(212)
Mok

D
Mys

Ch
(208)
Troj

Vv
Hal

   

Tv (Tvh)
(Tv)
Šin

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

Fj (Fj)
(308)
Mys

Caj (Caj)
Hal

 
S
t

 

 

M
(212)
Mok

F
(208)
Troj

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

       

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Kaj1 (KajM) Mal

Kaj1 (KajM) Mal

Aj (AjMo)
(305)
Moj

Kšj (Kšj) (416) Danz

Kšj (Kšj) (416) Danz

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

   

 
Č
t

 

M
(316)
Mok

Z
(212)
Mec

Ch
(208)
Troj


(308)
Šin

Cj
Kobr

Aj (AjHa)
Hal

 

Tv (Tvd)
(Tv)
ŽaM

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

 

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 
P
á

 

D
Mys

Cj
(305)
Kobr

Cčj
(216)
Ond

Šj (Šj)
(416)
Danz

F
(208)
Troj

Ov
Mys

       

Fj (Fj)
(308)
Mys

Caj (Caj)
Hal

 

(rozvrh platný od 1.2.2017)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  9.B  (Trojanová Monika)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Aj (AjHa)
(304)
Hal

Cj
(308)
Star

M
(212)
Mok

Sp (Spd)
Troj

Hv
(216)
Star

D
(305)
Kobr

       

Aj (AjMo)
(316)
Moj

Sp (Sph)
(PC)
Jadr

 
Ú
t

 

Šj (Šj)
(416)
Danz

M
(212)
Mok

Z
(316)
Mec

Ch
Troj

Cj
(305)
Star

     

Tv (Tvh)
(Tv)
Šin

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

Fj (Fj)
(308)
Mys

Caj (Caj)
(304)
Hal

 
S
t

 

M
(212)
Mok

F
Troj

Cm
(212)
Mok

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

       

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Kaj1 (KajM) (304) Mal

Kaj1 (KajM) (304) Mal

Aj (AjMo)
(305)
Moj

Kšj (Kšj) (416) Danz

Kšj (Kšj) (416) Danz

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

   

 
Č
t

 

Ch
Troj

M
(316)
Mok

Cj
(305)
Star

Ov
(304)
Mys


(308)
Šin

Aj (AjHa)
(304)
Hal

 

Tv (Tvd)
(Tv)
ŽaM

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

 

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 
P
á

 

Cčj
(212)
Ond

Cj
(212)
Star

F
Troj

Šj (Šj)
(416)
Danz

D
(304)
Kobr

Vv
Troj

       

Fj (Fj)
(308)
Mys

Caj (Caj)
(304)
Hal

Zpracováno v systému Bakaláři