(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  1.A  (Rebcová Anna)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
Reb

Tv
(Tv)
Reb

Cj
Reb

Cj
Reb

           

 
Ú
t

 

(M1)
Reb

Cj
Reb

Cj
Reb

Aj (AjRe)
Reb

(M2)
Reb

         

Aj (AjMo)
(405)
Moj

Aj (AjTo)
(416)
Tot

 
S
t

 

Cj
Reb

Cj
Reb

Vv
Reb

Pvč
Reb

Čas
Reb

         

 
Č
t

 

Cj (Čj 1)
Reb

Aj (AjRe)
Reb

Tv
(Tv)
Reb

M
Reb

Cj (Čj 2)
Reb

         

Aj (AjMo)
(405)
Moj

Aj (AjTo)
(314)
Tot

 
P
á

 

Cj
Reb

M
Reb

Čas
Reb

Hv
Reb

           

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  1.B  (Jadrná Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Jadr

M
Jadr

Tv
(Tv)
Jadr

Cj
Jadr

           

 
Ú
t

 

(M 2)
Jadr

Cj
Jadr

Hv
Jadr

Aj (AjMo)
Moj

(M1)
Jadr

         

Aj (AjRe)
(214)
Reb

Aj (AjTo)
(416)
Tot

 
S
t

 

Cj
Jadr

M
Jadr

Tv
(Tv)
Jadr

Cj
Jadr

Čas
Jadr

         

 
Č
t

 

Cj (Čj 1)
Jadr

Aj (AjMo)
Moj

M
Jadr

Vv
Jadr

Cj (Cj 2)
Jadr

         

Aj (AjRe)
(214)
Reb

Aj (AjTo)
(314)
Tot

 
P
á

 

Cj
Jadr

Čas
Jadr

Pvč
Jadr

Cj
Jadr

           

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  2.A  (Vokrová Hana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Vokr

M
Vokr

Aj (AjHa)
(313)
Hal

Čas
Vokr

Hv
Vokr

         

Aj (AjLu)
(216)
Luk

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 
Ú
t

 

Tv
(Tv)
Vokr

Cj
Vokr

M
Vokr

Cj
Vokr

           

 
S
t

 

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Cj
Vokr

M
Vokr

Cj
Vokr

Pvč
Vokr

         

Aj (AjLu)
(216)
Luk

Aj (AjMo)
(314)
Moj

 
Č
t

 

Cj
Vokr

M
Vokr

Cj
Vokr

Vv
Vokr

Vv
Vokr

         

 
P
á

 

Tv
(Tv)
Vokr

M
Vokr

Čas
Vokr

Cj
Vokr

           

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  2.B  (Beranová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Bera

M
Bera

Aj (AjHa)
(313)
Hal

Vv
Bera

Vv
Bera

         

Aj (AjLu)
Luk

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 
Ú
t

 

Cj
Bera

M
Bera

Čas
Bera

Cj
Bera

Hv
Bera

         

 
S
t

 

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Tv
(mim)
Bera

Tv
(mim)
Bera

Cj
Bera

           

Aj (AjLu)
Luk

Aj (AjMo)
(314)
Moj

 
Č
t

 

Cj
Bera

M
Bera

Čas
Bera

Cj
Bera

M
Bera

         

 
P
á

 

Cj
Bera

Cj
Bera

M
Bera

Pvč
Bera

           

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  3.A  (Panochová Nábělková Kateřina)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Náb

M
Náb

Čas
Náb

Aj (AjTo) Tot

Cj
Náb

         

Aj (AjMo) (313) Moj

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (416) Luk

 
Ú
t

 

Cj
Náb

Tv
(Tv)
Náb

Aj (AjTo) Tot

M
Náb

Cj
Náb

         

Aj (AjMo) (313) Moj

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

 
S
t

 

M
Náb

Cj
Náb

Cj
Náb

Pvč
Náb

Vv
Náb

         

 
Č
t

 

Cj
Náb

M
Náb

Cj
Náb

Čas
Náb

Hv
Náb

         

 
P
á

 

M
Náb

Tv
(Tv)
Náb

Cj
Náb

Aj (AjTo) Tot

           

Aj (AjMo) (313) Moj

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  3.B  (Krupička Radek)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Tv
(Tv)
Krup

Cj
Krup

Hv
(411)
Vokr

Aj (AjMo) Moj

M
Krup

         

Aj (AjTo) (213) Tot

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (416) Luk

 
Ú
t

 

Cj
Krup

M
Krup

Aj (AjMo) Moj

Vv
Maca

Cj
Krup

         

Aj (AjTo) (213) Tot

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

 
S
t

 

Cj
Krup

M
Krup

Čas
Krup

Tv
(Tv)
Krup

Cj
Krup

         

 
Č
t

 

Cj
Krup

M
Krup

Pvč
Maca

Čas
Krup

Cj
Krup

         

 
P
á

 

Cj
Krup

M
Krup

Cj
Krup

Aj (AjMo) Moj

           

Aj (AjTo) (213) Tot

Aj (AjLa) (315) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  3.C  (Lánská Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Lán

M
Lán

Čas
Lán

Aj (AjTo) (213) Tot

Cj
Lán

         

Aj (AjLa) Lán

Aj (AjLu) (416) Luk

Aj (AjMo) (313) Moj

 
Ú
t

 

Cj
Lán

M
Lán

Aj (AjTo) (213) Tot

Vv
Lán

Pvč
Lán

         

Aj (AjLa) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

Aj (AjMo) (313) Moj

 
S
t

 

M
Lán

Cj
Lán

Tv
(mim)
Lán

Tv
(mim)
Lán

Cj
Lán

         

 
Č
t

 

Cj
Lán

M
Lán

Cj
Lán

Čas
Lán

Hv
Lán

         

 
P
á

 

Cj
Lán

Cj
Lán

M
Lán

Aj (AjTo) (213) Tot

           

Aj (AjLa) Lán

Aj (AjLu) (417) Luk

Aj (AjMo) (313) Moj

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  4.A  (Ondříčková Sylva)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Čas
Brun

M
Žam

Cj
Ond

Tv
(Tv)
Žam

Aj (AjHa)
(316)
Hal

         

Aj (AjNo)
Pánk

Aj (AjTo)
(404)
Tot

 
Ú
t

 

Aj (AjHa)
(416)
Hal

Cj
Ond

M
Žam

Vv
Chle

Pvč
Mach

         

Aj (AjNo)
Pánk

Aj (AjTo)
(404)
Tot

 
S
t

 

Čas
Brun

Cj
Ond

M
Žam

Hv
Luk

Cj
Ond

         

 
Č
t

 

Čas
Brun

Tv
(Tv)
Žam

M
Žam

Cj
Ond

Aj (AjHa)
Hal

         

Aj (AjNo)
(417)
Pánk

Aj (AjTo)
(404)
Tot

 
P
á

 

Cj
Ond

Aj (AjHa)
(417)
Hal

M
Žam

Cj
Ond

Poč
(PC)
Krup

         

Aj (AjNo)
Pánk

Aj (AjTo)
(404)
Tot

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  4.B  (Janáková Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
JanJ

M
JanJ

Cj
JanJ

Čas
JanJ

Aj (AjHa)
(316)
Hal

         

Aj (AjNo)
(408)
Pánk

Aj (AjTo)
Tot

 
Ú
t

 

Aj (AjHa)
(416)
Hal

Cj
JanJ

M
JanJ

Vv
JanJ

Pvč
JanJ

         

Aj (AjNo)
(408)
Pánk

Aj (AjTo)
Tot

 
S
t

 

Cj
JanJ

Tv
(Tv)
JanJ

M
JanJ

Poč
(PC)
JanJ

Cj
JanJ

         

 
Č
t

 

M
JanJ

Cj
JanJ

Čas
JanJ

Hv
JanJ

Aj (AjHa)
(408)
Hal

         

Aj (AjNo)
(417)
Pánk

Aj (AjTo)
Tot

 
P
á

 

M
JanJ

Aj (AjHa)
(417)
Hal

Tv
(Tv)
JanJ

Čas
JanJ

Cj
JanJ

         

Aj (AjNo)
(408)
Pánk

Aj (AjTo)
Tot

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  5.A  (Nováková Ivana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Nov

M
Nov

Čas
Nov

Pvč
Nov

Poč
(PC)
Jadr

         

 
Ú
t

 

Cj
Nov

M
Nov

Tv
(Tv)
Nov

Cj
Nov

Aj (AjMo)
(417)
Moj

         

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

 
S
t

 

Cj
Nov

Čas
Nov

Aj (AjMo)
(410)
Moj

Vv
Nov

Vv
Nov

         

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

 
Č
t

 

Cj
Nov

M
Nov

Aj (AjMo)
Moj

Tv
(Tv)
Nov

Cj
Nov

         

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Aj (AjNo)
(410)
Pánk

 
P
á

 

Cj
Nov

M
Nov

Aj (AjMo)
(416)
Moj

Čas
Nov

Hv
Nov

         

Aj (AjHa)
(417)
Hal

Aj (AjNo)
(410)
Pánk

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  5.B  (Macáková Lenka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Maca

M
Maca

Čas
Žam

Cj
Maca

Pvč
Maca

         

 
Ú
t

 

M
Maca

Cj
Maca

Čas
Maca

Tv
(Tv)
Krup

Aj (AjMo)
(417)
Moj

         

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

 
S
t

 

Cj
Maca

M
Maca

Aj (AjMo)
Moj

Vv
Maca

Vv
Maca

         

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

 
Č
t

 

Cj
Maca

Čas
Maca

Aj (AjMo)
(407)
Moj

Poč
(PC)
Maca

Hv
Maca

         

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Aj (AjNo)
Pánk

 
P
á

 

M
Maca

Cj
Maca

Aj (AjMo)
(416)
Moj

Tv
(Tv)
Krup

Cj
Maca

         

Aj (AjHa)
(417)
Hal

Aj (AjNo)
Pánk

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  6.A  (Mecnerová Marta)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
Mec

Aj (AjHa)
(304)
Hal


(308)
Proc

Cj
(305)
Kobr

Fj (Fj)
(304)
Mys

 

Vv
(407)
Nov

Vv
(407)
Nov

   

Aj (AjMo)
(316)
Moj

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

Nj (Nj)
(416)
Chlu

 
Ú
t

 

D
(304)
Mys

M
Mec

Z
Mec

Cj
(308)
Kobr

Rv
Mec

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

 

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

 

 
S
t

 

Poč
(PC)
Kol

Aj (AjHa)
(416)
Hal

F
(208)
Pech

Fj (Fj)
(304)
Mys

Cj
(304)
Kobr

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

S: Sp (Spd)
(Kuch)
Bera

   

Aj (AjMo)
(314)
Moj

Šj (Šj)
(417)
Seif

S: Sp (Spd)
(Kuch)
Bera

Aj (AjNo)
(417)
Pánk

Nj (Nj)
(416)
Chlu

 
Č
t

 

Cj
(305)
Kobr

M
Mec


(308)
Proc

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Tv (Tvd)
(Tv)
ŽaM

Z
Mec

       

Aj (AjMo)
(416)
Moj

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

 
P
á

 

F
(208)
Troj

M
Mec

D
(304)
Mys

Hv
(316)
Náb

Ov
(305)
Kobr

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

       

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  6.B  (Pánková Radka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
(308)
Star

Aj (AjHa)
(304)
Hal

Rv
Pánk

M
(206)
Polo

Fj (Fj) (304) Mys

Z
(212)
Mec

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

   

Šj (Šj) (417) Seif

Aj (AjMo)
(316)
Moj

Nj (Nj) (416) Chlu

Kodo (Kod) (MS) Ond

Aj (AjNo)
Pánk

 
 

 
Ú
t

 

Cj
(305)
Star

M
(206)
Polo

D
(305)
Kobr

Ov
Šte

Vv
(410)
Maca

Vv
(410)
Maca

 

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

 

 
S
t

 

F
(308)
Pech

Aj (AjHa)
(416)
Hal

Poč
(PC)
Kol

Fj (Fj) (304) Mys


(308)
Proc

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

L: Sp (Spd)
(Kuch)
Maca

   

Šj (Šj) (417) Seif

Aj (AjMo)
Moj

Nj (Nj) (416) Chlu

Kodo (Kod) (MS) Ond

L: Sp (Spd)
(Kuch)
Maca

Aj (AjNo)
(417)
Pánk

 
 

 
Č
t

 

Cj
(308)
Star

D
(305)
Kobr

M
(212)
Mec

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Z
(212)
Mec

Tv (Tvd)
(Tv)
ŽaM

       

Aj (AjMo)
(416)
Moj

Aj (AjNo)
Pánk

 
P
á

 

Cj
(305)
Star

F
(208)
Troj


(308)
Proc

Hv
Pánk

M
(212)
Mec

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

       

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  7.A  (Mojková Veronika)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Rv
Moj

Fj (Fj)
(208)
Mys

Cj
(212)
Šte

M
(212)
Mec

Tv (Tvh)
(Tv)
Žam

Aj (AjMo) (416) Moj

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

     

Aj (AjHa) (304) Hal

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjNo) (314) Pánk

Aj (AjTo) Tot

Nj (Nj)
(416)
Kram

 
 

 
Ú
t

 

M
(212)
Mec


(308)
Proc

Cj
Šte

F
(208)
Troj

D
(304)
Mys

Aj (AjMo) (304) Moj

 

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

 

Aj (AjHa) Hal

Aj (AjNo) (314) Pánk

Aj (AjTo) (416) Tot

 
S
t

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

M
(212)
Mec

Cj
(212)
Šte

Z
(212)
Mec

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

S: Sp (Spd)
(408)
Maca

 

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Kaj1 (KajV) Moj

Eko (Eko) (212) Mec

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

S: Sp (Spd)
(408)
Maca

Loh (Lh) (208) Pech

Eko (Eko) (212) Mec

Kaj1 (Kajm) (314) Vace

Loh (Lh) (208) Pech

 
Č
t

 

Cj
(212)
Šte

F
(208)
Troj

Fj (Fj)
(304)
Mys

D
(304)
Mys

Vv
Moj

Vv
Moj

       

Šj (Šj)
(417)
Seif

Nj (Nj)
(416)
Kram

 
P
á

 

Aj (AjMo) Moj

Hv
(206)
JanJ

M
(212)
Mec


(308)
Proc

Ov
(304)
Ond

         

Aj (AjHa) (417) Hal

Aj (AjNo) (314) Pánk

Aj (AjTo) (416) Tot

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  7.B  (Halámková Kamila)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
(206)
Polo

Nj (Nj)
(416)
Kram

D
(305)
Kobr

Rv
(316)
Hal


(308)
Proc

Aj (AjMo) (416) Moj

 

Vv
(316)
Hal

Vv
(316)
Hal

 

Aj (AjHa) Hal

Fj (Fj)
(208)
Mys

Aj (AjNo) (314) Pánk

Aj (AjTo) (316) Tot

Šj (Šj)
(417)
Seif

 
 

 
Ú
t

 

Cj
(316)
Šte

F
(208)
Troj

M
(206)
Polo

Hv
(316)
Hal

Tv (Tvh)
(Tv)
Proc

Aj (AjMo) Moj

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

 

Aj (AjHa) (316) Hal

Aj (AjNo) (314) Pánk

Aj (AjTo) (416) Tot

 
S
t

 

M
(206)
Polo

Cj
(316)
Šte

D
Kobr


(308)
Proc

Kaj1 (KajK) (316) Hal

Kaj1 (Kajh) (314) Vace

 

L: Sp (Spd)
Bera

L: Sp (Spd)
Bera

 

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Eko (Eko) (212) Mec

Eko (Eko) (212) Mec

 
Č
t

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

Cj
(316)
Šte

Nj (Nj)
(416)
Kram

Z
(212)
Mec

Ov
(206)
Ond

         

Fj (Fj)
Mys

Šj (Šj)
(417)
Seif

 
P
á

 

Aj (AjMo) (316) Moj

M
(316)
Polo

Cj
(316)
Šte

F
(208)
Troj

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

         

Aj (AjHa) (417) Hal

Aj (AjNo) (314) Pánk

Aj (AjTo) (416) Tot

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  8.A  (Procházková Michaela)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Aj (AjHa)
(304)
Hal

Z
(212)
Mec

Fj (Fj)
(304)
Mys

Ch
(208)
Troj

M
(206)
Polo

 

S: Sp (Spd)
(305)
Ond

S: Sp (Spd)
(305)
Ond

   

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjTo)
(416)
Tot

Nj (Nj)
(416)
Kram

 
Ú
t

 

F
(208)
Troj

D
(304)
Mys

Vz
Proc

Cj
(305)
Star

Hv
(305)
Star

Vv
(305)
Star

 

Tv (Tvh)
(Tv)
Proc

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

 
S
t

 

Z
(212)
Mec

Cj
(305)
Star

M
(206)
Polo

Ch
(208)
Troj

Eko (Eko) (212) Mec

Eko (Eko) (212) Mec

 

S: Sp (Sph)
(PC)
Krup

S: Sp (Sph)
(PC)
Krup

 

Loh (Lh) (208) Pech

Loh (Lh) (208) Pech

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kaj1 (Kajh) (314) Vace

 
Č
t

 

M
(206)
Polo

Fj (Fj)
(304)
Mys

Cj
(314)
Star

F
(208)
Troj

Ov
Mys

Aj (AjHa)
(304)
Hal

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

   

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjNo)
(416)
Pánk

Nj (Nj)
(416)
Kram

Aj (AjTo)
(314)
Tot

 
P
á

 

D
(304)
Mys

Vz
Proc

Cj
(305)
Star

M
(206)
Polo

Aj (AjHa)
(316)
Hal

         

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

Aj (AjTo)
(416)
Tot

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  8.B  (Polohová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Aj (AjHa)
(304)
Hal

Cj
(308)
Star

Fj (Fj)
(304)
Mys

Vz
(308)
Proc

F
(208)
Troj

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

 

L: Sp (Spd)
(305)
Ond

L: Sp (Spd)
(305)
Ond

 

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjTo)
(416)
Tot

Nj (Nj)
(416)
Kram

 
Ú
t

 

M
Polo

Cj
(305)
Star

Hv
(314)
Star

Z
(212)
Mec

Ch
(208)
Troj

Ov
Polo

 

Tv (Tvh)
(Tv)
Proc

   

 
S
t

 

D
(304)
Mys

M
Polo

Cj
(305)
Star

Vv
(305)
Star

Kaj1 (KajK) (316) Hal

Kaj1 (Kajh) (314) Vace

 

S: Sp (Sph)
(PC)
Krup

Tv (Tvd)
(Tv)
ŽaM

 

Loh (Lh) (208) Pech

Loh (Lh) (208) Pech

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

S: Sp (Sph)
(PC)
Krup

Ezk (Ezk) Polo

Ezk (Ezk) Polo

Kaj1 (Kajm) (314) Vace

Kšj (Kšj) (417) Seif

 
Č
t

 

F
(208)
Troj

Fj (Fj)
(304)
Mys

M
Polo

Vz
(308)
Proc

Ch
(208)
Troj

Aj (AjHa)
(304)
Hal

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

   

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjNo)
(416)
Pánk

Nj (Nj)
(416)
Kram

Aj (AjTo)
(314)
Tot

 
P
á

 

Z
(212)
Mec

D
(304)
Mys

M
Polo

Cj
(304)
Star

Aj (AjHa)
(316)
Hal

         

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

Aj (AjTo)
(416)
Tot

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  9.A  (Trojanová Monika)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
(305)
Kobr

M
(206)
Polo

F
Troj

Fj (Fj)
(304)
Mys

D
(305)
Kobr

S: Sp (SpT)
Troj

   

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

 

Šj (Šj)
(417)
Seif

L: Sp (SpJ)
(PC)
Jadr

Caj (Caj)
(314)
Role

 
Ú
t

 

Cj
(314)
Kobr

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

Ov
(304)
Mys

M
(206)
Polo

Cčj
(308)
Kobr

         

Aj (AjTo)
(316)
Tot

Aj (AjMo)
(416)
Moj

 
S
t

 

Ch
Troj

Cm
Pech

Fj (Fj)
(308)
Mys

M
(206)
Polo

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

     

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

Kaj1 (KajK) (316) Hal

Kaj1 (Kajh) (314) Vace

Šj (Šj)
(417)
Seif

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kaj1 (KajV) (316) Moj

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Kšj (Kšj) (417) Seif

Caj (Caj)
(416)
Role

Loh (Lh) Pech

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Kaj1 (Kajm) (314) Vace

Loh (Lh) Pech

 
Č
t

 

Aj (AjNo)
(314)
Pánk


(308)
Proc

F
Troj

Cj
(305)
Kobr

D
(304)
Kobr

Hv
(305)
Star

   

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

Aj (AjTo)
(416)
Tot

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 
P
á

 

Cj
(308)
Kobr

Vv
(305)
Star

Ch
Troj

Z
(212)
Mec

M
(206)
Polo

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

       

Aj (AjTo)
(416)
Tot

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 

(rozvrh platný od 4.2.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  9.B  (Kobrová Ivona)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

F
(208)
Troj

Cj
Kobr

M
(206)
Polo

Fj (Fj)
(304)
Mys

Z
(212)
Mec

S: Sp (SpJ)
(PC)
Jadr

   

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

 

Šj (Šj)
(417)
Seif

L: Sp (SpT)
(208)
Troj

Caj (Caj)
(314)
Role

 
Ú
t

 


(308)
Proc

Aj (AjMo)
(416)
Moj

Ch
(208)
Troj

Ov
(304)
Mys

M
(206)
Polo

         

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

 
S
t

 

Cj
Kobr

D
(304)
Kobr

Fj (Fj)
(308)
Mys

Cm
(316)
Pech

Zek (Zek) Star

Zek (Zek) Star

     

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

Kaj1 (KajK) (316) Hal

Kšj (Kšj) (417) Seif

Šj (Šj)
(417)
Seif

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kaj1 (Kajh) (314) Vace

Eko (Eko) (212) Mec

Eko (Eko) (212) Mec

Caj (Caj)
(416)
Role

Loh (Lh) (208) Pech

Loh (Lh) (208) Pech

   

 
Č
t

 

Aj (AjMo)
(316)
Moj

M
(206)
Polo

Cj
Kobr

Hv
(206)
Star

Vv
Star

F
(208)
Troj

   

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

 
P
á

 

M
(206)
Polo

Cj
(314)
Kobr

Cčj
(314)
Kobr

D
Kobr

Ch
(208)
Troj

Aj (AjMo)
(316)
Moj

       

Aj (AjNo)
(314)
Pánk

Zpracováno v systému Bakaláři