(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  1.A  (Nováková Ivana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Tv
(Tv)
Nov

Cj
Nov

Aj (AjMo)
(316)
Moj

Cj
Nov

Pvč
Nov

         

Aj (AjRo)
Role

Aj (AjTo)
(410)
Tot

 
Ú
t

 

(M 2)
Nov

Cj
Nov

Cj
Nov

Čas
Nov

(M 1)
Nov

         

 
S
t

 

Aj (AjMo)
(316)
Moj

M
Nov

Tv
(Tv)
Nov

Cj
Nov

           

Aj (AjRo)
Role

Aj (AjTo)
(410)
Tot

 
Č
t

 

Cj (Čj 1)
Nov

M
Nov

Čas
Nov

Vv
Nov

Cj (Čj 2)
Nov

         

 
P
á

 

Cj
Nov

M
Nov

Cj
Nov

Hv
Nov

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  1.B  (Macáková Lenka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
Maca

Tv
(Tv)
Maca

Aj (AjMo)
(316)
Moj

Cj
Maca

Pvč
Maca

         

Aj (AjRo)
(407)
Role

Aj (AjTo)
Tot

 
Ú
t

 

Cj (Čj 1)
Maca

M
Maca

Cj
Maca

Vv
Maca

Cj (Čj 2)
Maca

         

 
S
t

 

Aj (AjMo)
(316)
Moj

Tv
(Tv)
Maca

Cj
Maca

Čas
Maca

           

Aj (AjRo)
(407)
Role

Aj (AjTo)
Tot

 
Č
t

 

(M 2)
Maca

Cj
Maca

Hv
Maca

Cj
Maca

(M 1)
Maca

         

 
P
á

 

Cj
Maca

M
Maca

Cj
Maca

Čas
Maca

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  2.A  (Rebcová Anna)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Reb

Cj
Reb

M
Reb

M
Reb

Aj (AjRe) Reb

         

Aj (AjMo) (405) Moj

Aj (AjTo) (408) Tot

Aj (AjLu) (PC) Luk

 
Ú
t

 

M
Reb

Cj
Reb

Tv
(Tv)
Reb

Pvč
Reb

Čas
Reb

         

 
S
t

 

M
Reb

M
Reb

Cj
Reb

Cj
Reb

           

 
Č
t

 

Hv
Luk

Tv
(Tv)
Reb

Aj (AjRe) Reb

Cj
Reb

Čas
Reb

         

Aj (AjMo) (405) Moj

Aj (AjTo) (314) Tot

Aj (AjLu) (315) Luk

 
P
á

 

Cj
Reb

Cj
Reb

Vv
Reb

Vv
Reb

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  2.B  (Jadrná Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Jadr

M
Jadr

Cj
Jadr

Hv
Jadr

Aj (AjLu) (PC) Luk

         

Aj (AjMo) Moj

Aj (AjRe) (214) Reb

Aj (AjTo) (408) Tot

 
Ú
t

 

Cj
Jadr

M
Jadr

Čas
Jadr

Vv
Jadr

Vv
Jadr

         

 
S
t

 

M
Jadr

Tv
(mim)
Jadr

Tv
(mim)
Jadr

Cj
Jadr

           

 
Č
t

 

Cj
Jadr

M
Jadr

Aj (AjLu) (315) Luk

Cj
Jadr

Pvč
Jadr

         

Aj (AjMo) Moj

Aj (AjRe) (214) Reb

Aj (AjTo) (314) Tot

 
P
á

 

Cj
Jadr

M
Jadr

Čas
Jadr

Cj
Jadr

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  3.A  (Vokrová Hana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Aj (AjHa)
Hal

Cj
Vokr

M
Vokr

Cj
Vokr

Hv
Vokr

         

Aj (AjPá)
(216)
Pánk

Aj (AjMo)
(417)
Moj

 
Ú
t

 

Cj
Vokr

Tv
(mim)
Vokr

Tv
(mim)
Vokr

Cj
Vokr

M
Vokr

         

 
S
t

 

Cj
Vokr

M
Vokr

Cj
Vokr

Aj (AjHa)
(313)
Hal

Čas
Vokr

         

Aj (AjPá)
(316)
Pánk

Aj (AjMo)
(417)
Moj

 
Č
t

 

M
Vokr

Cj
Vokr

Pvč
Vokr

Vv
Vokr

Aj (AjHa)
(316)
Hal

         

Aj (AjPá)
Pánk

Aj (AjMo)
(304)
Moj

 
P
á

 

Cj
Vokr

M
Vokr

Čas
Vokr

Cj
Vokr

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  3.B  (Beranová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Aj (AjHa)
(411)
Hal

M
Bera

Čas
Bera

Cj
Bera

Vv
Bera

         

Aj (AjPá)
Pánk

Aj (AjMo)
(417)
Moj

 
Ú
t

 

Cj
Bera

M
Bera

Hv
Bera

Cj
Bera

Tv
(Tv)
Krup

         

 
S
t

 

M
Bera

Cj
Bera

Čas
Bera

Aj (AjHa)
(313)
Hal

Cj
Bera

         

Aj (AjPá)
(316)
Pánk

Aj (AjMo)
(417)
Moj

 
Č
t

 

Cj
Bera

M
Bera

Cj
Bera

Tv
(Tv)
Krup

Aj (AjHa)
(316)
Hal

         

Aj (AjPá)
(411)
Pánk

Aj (AjMo)
(304)
Moj

 
P
á

 

Cj
Bera

Cj
Bera

M
Bera

Pvč
Bera

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  4.A  (Štěpánková Barbora)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Čas
Step

Aj (AjTo) (315) Tot

M
Step

Cj
Step

Cj
Step

         

Aj (AjMo) (316) Moj

Aj (AjRo) Role

Aj (AjPá) (313) Pánk

 
Ú
t

 

M
Step

Tv
(Tv)
Step

Cj
Step

Cj
Step

Aj (AjTo) (315) Tot

         

Aj (AjMo) (314) Moj

Aj (AjRo) Role

Aj (AjPá) (313) Pánk

 
S
t

 

Hv
Step

Cj
Step

Aj (AjTo) (315) Tot

Čas
Step

Čas
Step

         

Aj (AjMo) (313) Moj

Aj (AjRo) Role

Aj (AjPá) (316) Pánk

 
Č
t

 

M
Step

M
Step

Cj
Step

Vv
Step

Pvč
Step

         

 
P
á

 

Cj
Step

Tv
(Tv)
Step

Aj (AjTo) (315) Tot

M
Step

Poč
(PC)
Step

         

Aj (AjMo) (313) Moj

Aj (AjRo) Role

Aj (AjPá) (417) Pánk

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  4.B  (Krupička Radek)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Krup

Aj (AjMo) (316) Moj

Čas
Krup

Tv
(Tv)
Krup

M
Krup

         

Aj (AjTo) (315) Tot

Aj (AjRo) (213) Role

Aj (AjPá) Pánk

 
Ú
t

 

Cj
Krup

M
Krup

Čas
Krup

Poč
(PC)
Krup

Aj (AjMo) (314) Moj

         

Aj (AjTo) (315) Tot

Aj (AjRo) (213) Role

Aj (AjPá) Pánk

 
S
t

 

Cj
Krup

M
Krup

Aj (AjMo) Moj

Hv
(411)
Vokr

Cj
Krup

         

Aj (AjTo) (315) Tot

Aj (AjRo) (213) Role

Aj (AjPá) (316) Pánk

 
Č
t

 

Cj
Krup

M
Krup

Čas
Krup

Vv
Bera

Pvč
Bera

         

 
P
á

 

Cj
Krup

M
Krup

Aj (AjMo) Moj

Tv
(Tv)
Krup

Cj
Krup

         

Aj (AjTo) (315) Tot

Aj (AjRo) (213) Role

Aj (AjPá) (417) Pánk

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  4.C  (Lánská Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Lán

Aj (AjTo) Tot

Tv
(Tv)
Lán

M
Lán

Cj
Lán

         

Aj (AjRo) (213) Role

Aj (AjPá) (313) Pánk

Aj (AjMo) (316) Moj

 
Ú
t

 

Cj
Lán

M
Lán

Čas
Lán

Hv
Lán

Aj (AjTo) Tot

         

Aj (AjRo) (213) Role

Aj (AjPá) (313) Pánk

Aj (AjMo) (314) Moj

 
S
t

 

Cj
Lán

M
Lán

Aj (AjTo) Tot

Vv
Lán

Pvč
Lán

         

Aj (AjRo) (213) Role

Aj (AjPá) (316) Pánk

Aj (AjMo) (313) Moj

 
Č
t

 

M
Lán

Cj
Lán

Tv
(Tv)
Lán

Čas
Lán

Poč
(PC)
Lán

         

 
P
á

 

Cj
Lán

M
Lán

Aj (AjTo) Tot

Čas
Lán

Cj
Lán

         

Aj (AjRo) (213) Role

Aj (AjPá) (417) Pánk

Aj (AjMo) (313) Moj

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  5.A  (Koubíková Petra)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Poč
(PC)
Plec

Cj
Koub

Čas
Koub

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Tv
(Tv)
Koub

         

Aj (AjPá)
(404)
Pánk

Aj (AjTo)
Tot

 
Ú
t

 

Cj
Koub

Aj (AjHa)
(417)
Hal

M
Koub

Cj
Koub

Hv
Koub

         

Aj (AjPá)
(404)
Pánk

Aj (AjTo)
Tot

 
S
t

 

Cj
Koub

M
Koub

Cj
Koub

Tv
(Tv)
Koub

Aj (AjHa)
(416)
Hal

         

Aj (AjPá)
(404)
Pánk

Aj (AjTo)
Tot

 
Č
t

 

Cj
Koub

M
Koub

Čas
Koub

Aj (AjHa)
Hal

Pvč
Koub

         

Aj (AjPá)
(404)
Pánk

Aj (AjTo)
(316)
Tot

 
P
á

 

Cj
Koub

M
Koub

Čas
Žam

Vv
Koub

Vv
Koub

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  5.B  (Plecháčková Radka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Hv
Koub

Cj
Plec

Cj
Plec

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Čas
Plec

         

Aj (AjPá)
Pánk

Aj (AjTo)
(408)
Tot

 
Ú
t

 

M
Plec

Aj (AjHa)
(417)
Hal

Cj
Plec

Tv
(Tv)
Plec

Poč
(PC)
Plec

         

Aj (AjPá)
Pánk

Aj (AjTo)
(408)
Tot

 
S
t

 

Cj
Plec

M
Plec

Vv
Plec

Vv
Plec

Aj (AjHa)
(416)
Hal

         

Aj (AjPá)
Pánk

Aj (AjTo)
(408)
Tot

 
Č
t

 

M
Plec

Cj
Plec

Cj
Plec

Aj (AjHa)
(408)
Hal

Čas
Plec

         

Aj (AjPá)
Pánk

Aj (AjTo)
(316)
Tot

 
P
á

 

M
Plec

Čas
Plec

Tv
(Tv)
Plec

Cj
Plec

Pvč
Plec

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  6.A  (Kobrová Ivona)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cj
Kobr


(308)
Proc

F
(206)
Pech

M
(212)
Mec

Fj (Fj)
(304)
Mys

Ov
Kobr

       

Šj (Šj)
(417)
Seif

Nj (Nj)
(416)
Chlu

 
Ú
t

 

M
(212)
Mec

Cj
(316)
Kobr

Aj (AjMo)
(316)
Moj

Z
(212)
Mec

D
(304)
Kobr

Rv
(206)
Step

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

 

Aj (AjHa)
(304)
Hal

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

Aj (AjTo)
(417)
Tot

 
S
t

 

Cj
Kobr

Aj (AjMo)
(314)
Moj

Poč
(PC)
Kol


(308)
Proc

Vv
(308)
Nov

Vv
(308)
Nov

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

S: Sp (Spd)
(Kuch)
Maca

 

Aj (AjHa)
(316)
Hal

S: Sp (Spd)
(Kuch)
Maca

Aj (AjTo)
(417)
Tot

 
Č
t

 

M
(212)
Mec

F
(208)
Troj

D
(304)
Kobr

Fj (Fj)
(314)
Mys

Tv (Tvd)
(Tv)
ŽaM

         

Šj (Šj)
(417)
Seif

Nj (Nj)
(416)
Chlu

 
P
á

 

Aj (AjMo)
(417)
Moj

Cj
(308)
Kobr

M
(212)
Mec

Hv
(308)
Role

Z
(212)
Mec

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

       

Aj (AjHa)
(314)
Hal

Aj (AjTo)
(316)
Tot

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  6.B  (Totůšková Marika)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
(314)
Pech

Cj
(305)
Kobr

D
(305)
Kobr

F
(206)
Pech

Fj (Fj)
(304)
Mys

Rv
(308)
Tot

 

Vv
(408)
Koub

Vv
(408)
Koub

 

Šj (Šj)
(417)
Seif

Nj (Nj)
(416)
Chlu

 
Ú
t

 

Cj
(308)
Kobr

Z
(212)
Mec

Aj (AjMo)
(316)
Moj


(308)
Proc

Hv
(216)
Bera

Ov
(308)
Kobr

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

   

Aj (AjHa)
(304)
Hal

Aj (AjTo)
(417)
Tot

 
S
t

 

M
(314)
Pech

Aj (AjMo)
(314)
Moj

F
(305)
Pech

Poč
(PC)
Kol

D
(304)
Kobr

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

S: Sp (Spd)
(Kuch)
Maca

S: Sp (Spd)
(Kuch)
Maca

 

Aj (AjHa)
(316)
Hal

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

S: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

Aj (AjTo)
(417)
Tot

 
Č
t

 

M
(206)
Pech

Cj
(305)
Kobr

Z
(212)
Mec

Fj (Fj)
(314)
Mys

Tv (Tvd)
(Tv)
ŽaM

         

Šj (Šj)
(417)
Seif

Nj (Nj)
(416)
Chlu

 
P
á

 

Aj (AjMo)
(417)
Moj

M
Pech


(308)
Proc

Cj
(305)
Kobr

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

         

Aj (AjHa)
(314)
Hal

Aj (AjTo)
(316)
Tot

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  7.A  (Mecnerová Marta)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

D
(304)
Mys

M
Mec

F
(208)
Troj

Fj (Fj)
(304)
Mys

Cj
(305)
Kobr

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

       

Šj (Šj)
(417)
Seif

Nj (Nj)
(416)
Chlu

 
Ú
t

 

Aj (AjHa)
(304)
Hal


(308)
Proc

M
Mec

Ov
(314)
Ond

Rv
Mec

Hv
Role

 

L: Sp (Spd)
Lán

Tv (Tvh)
(Tv)
Proc

 

Aj (AjMo)
(316)
Moj

L: Sp (Spd)
Lán

Aj (AjPá)
(417)
Pánk

 
S
t

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

M
Mec

F
(208)
Troj

Cj
(305)
Kobr

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

 

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

 

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Kaj1 (Kajm) (316) Vace

Kaj1 (Kajh) (316) Vace

Eko (Eko) Mec

Eko (Eko) Mec

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kšj (Kšj) (417) Seif

 
Č
t

 

Cj
(305)
Kobr

M
Mec

Fj (Fj)
(308)
Mys

Vv
Mach

Vv
Mach

Aj (AjHa)
(316)
Hal

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

   

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjMo)
(304)
Moj

Nj (Nj)
(416)
Chlu

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

 
P
á

 

Cj
(308)
Kobr

Aj (AjHa)
(314)
Hal

D
(304)
Mys

Z
Mec


(308)
Proc

         

Aj (AjMo)
(417)
Moj

Aj (AjPá)
(316)
Pánk

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  7.B  (Pánková Radka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 


(308)
Proc

F
(208)
Troj

Cj
Star

Fj (Fj) (304) Mys

Rv
Pánk

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

     

Šj (Šj) (417) Seif

Nj (Nj) (416) Chlu

Kodo (Kod) (MS) Ond

 
Ú
t

 

Aj (AjHa)
(304)
Hal

M
(206)
Polo

Cj
(305)
Star

D
(305)
Kobr

Vv
(305)
Star

Vv
(305)
Star

 

L: Sp (Spd)
(404)
Plec

Tv (Tvh)
(Tv)
Proc

 

Aj (AjMo)
(316)
Moj

L: Sp (Spd)
(404)
Plec

Aj (AjPá)
(417)
Pánk

 
S
t

 

F
(208)
Troj

Cj
(308)
Star

M
(206)
Polo

Ov
Ond

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

 

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

L: Sp (Sph)
(Díl)
Krup

 

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Kaj1 (Kajm) (316) Vace

Kaj1 (Kajh) (316) Vace

Eko (Eko) (212) Mec

Eko (Eko) (212) Mec

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kšj (Kšj) (417) Seif

 
Č
t

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

M
(206)
Polo

Fj (Fj) (308) Mys

D
(304)
Kobr


(308)
Proc

Aj (AjHa)
(316)
Hal

 

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

   

Šj (Šj) (417) Seif

Nj (Nj) (416) Chlu

Aj (AjMo)
(304)
Moj

Kodo (Kod) (MS) Ond

 

Aj (AjPá)
Pánk

 

 
P
á

 

Z
(212)
Mec

Aj (AjHa)
Hal

Cj
(305)
Star

M
(206)
Polo

Hv
Pánk

         

Aj (AjMo)
(417)
Moj

Aj (AjPá)
(316)
Pánk

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  8.A  (Mojková Veronika)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

M
(206)
Polo

Fj (Fj)
(304)
Mys

Z
(212)
Mec

Cj
(314)
Šte

Hv
Hal

Aj (AjMo)
Moj

 

Tv (Tvh)
(Tv)
Proc

L: Sp (Spd)
Moj

 

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjHa)
(304)
Hal

L: Sp (Spd)
Moj

Nj (Nj)
(416)
Kram

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

 
Ú
t

 

M
(206)
Polo

Cj
(314)
Šte

Ch
(208)
Troj

Aj (AjMo)
(304)
Moj

Ov
(206)
Mys

F
(208)
Troj

 

L: Sp (Sph)
(PC)
Krup

L: Sp (Sph)
(PC)
Krup

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

Aj (AjHa)
Hal

Aj (AjPá)
(417)
Pánk

 
S
t

 

Z
(212)
Mec

D
(304)
Mys

Vz
(308)
Proc

M
(206)
Polo

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kšj (Kšj) (417) Seif

   

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

 

Kaj1 (Kajm) Vace

Kaj1 (Kajh) Vace

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Eko (Eko) (212) Mec

Eko (Eko) (212) Mec

 
Č
t

 

Aj (AjMo)
(314)
Moj

Fj (Fj)
(308)
Mys

Cj
Šte

M
(206)
Polo

F
(208)
Troj

         

Aj (AjHa)
(304)
Hal

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjPá)
Pánk

Nj (Nj)
(416)
Kram

 
P
á

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

D
(304)
Mys

Cj
(314)
Šte

Vv
Moj

Ch
(208)
Troj

Vz
(308)
Proc

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  8.B  (Halámková Kamila)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Z
(212)
Mec

Nj (Nj)
(416)
Kram

M
(308)
Polo

Vz
(308)
Proc

Cj
(206)
Šte

Aj (AjMo)
(316)
Moj

 

Tv (Tvh)
(Tv)
Proc

L: Sp (Spd)
(314)
Hal

 

Fj (Fj)
Mys

Aj (AjHa)
Hal

L: Sp (Spd)
(314)
Hal

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

 
Ú
t

 

Cj
(314)
Šte

Ch
(208)
Troj

Ov
(314)
Šte

Aj (AjMo)
Moj

Hv
(316)
Hal

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

 

L: Sp (Sph)
(PC)
Krup

L: Sp (Sph)
(PC)
Krup

 

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Aj (AjPá)
(417)
Pánk

 
S
t

 

M
(206)
Polo

D
(305)
Kobr

Cj
(314)
Šte

F
(208)
Troj

Inf (Inf) (PC) Kol

Inf (Inf) (PC) Kol

   

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

 

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Eko (Eko) (212) Mec

Eko (Eko) (212) Mec

Loh (Lh) (208) Pech

Loh (Lh) (208) Pech

 
Č
t

 

Aj (AjMo)
(314)
Moj

Nj (Nj)
(416)
Kram

M
(206)
Polo

Vz
(308)
Proc

Z
(314)
Mec

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

     

Aj (AjHa)
Hal

Fj (Fj)
(308)
Mys

Aj (AjPá)
(316)
Pánk

Šj (Šj)
(417)
Seif

 
P
á

 

M
(206)
Polo

Cj
(212)
Šte

Vv
(316)
Hal

F
(208)
Troj

D
(206)
Kobr

Ch
(208)
Troj

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  9.A  (Procházková Michaela)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Cčj
(316)
Star

M
(206)
Polo

Fj (Fj)
(304)
Mys

Ch
(208)
Troj

Z
(212)
Mec

S: Sp
(PC)
Jadr

   

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

Tv (Tvd)
(Tv)
Proc

Šj (Šj)
(417)
Seif

L: Sp
(208)
Troj

Nj (Nj)
(416)
Kram

 
Ú
t

 

Cj
(305)
Star

D
(304)
Mys


Proc

M
(206)
Polo

F
(208)
Troj

Aj (AjHa)
(304)
Hal

       

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

Aj (AjTo)
(316)
Tot

 
S
t

 

Cj
Star

Ch
(208)
Troj

Ov
(304)
Mys

M
(212)
Pech

Zek (Zek) (305) Star

Zek (Zek) (305) Star

       

Ezk (Ezk) (206) Polo

Ezk (Ezk) (206) Polo

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kaj1 (Kajh) (316) Vace

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kaj1 (Kajm) (316) Vace

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Eko (Eko) (212) Mec

Eko (Eko) (212) Mec

 
Č
t

 

Fj (Fj)
Mys

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Cj
(305)
Star

F
(208)
Troj

Hv
(305)
Star

Cm
(206)
Polo

   

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

Nj (Nj)
(416)
Kram

Aj (AjTo)
(304)
Tot

 
P
á

 

D
(304)
Mys

Cj
(305)
Star

M
(206)
Polo

Aj (AjHa)
(304)
Hal

Vv
(305)
Star

         

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

Aj (AjTo)
(417)
Tot

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27  9.B  (Polohová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:10-10:55

4
11:05-11:50

5
12:00-12:45

6
12:55-13:40

7
13:50-14:35

8
14:45-15:30

9
15:40-16:25

10
16:35-17:00

 
P
o

 

Ch
(208)
Troj

Cj
(314)
Star

Fj (Fj)
(304)
Mys

Cčj
(305)
Star

Hv
(308)
Star

S: Sp
(208)
Troj

       

Šj (Šj)
(417)
Seif

L: Sp
(PC)
Jadr

Nj (Nj)
(416)
Kram

 
Ú
t

 

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

Cj
(305)
Star

M
Polo

F
(208)
Troj


(308)
Proc

Aj (AjHa)
(304)
Hal

 

Vv
(305)
Star

   

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

Aj (AjTo)
(316)
Tot

 
S
t

 

D
(304)
Mys

M
Polo

Z
(212)
Mec

Ov
(304)
Mys

Loh (Lh) (208) Pech

Loh (Lh) (208) Pech

       

Zek (Zek) (305) Star

Kaj1 (Kajh) (316) Vace

Ezk (Ezk) Polo

Zek (Zek) (305) Star

Kaj1 (Kajm) (316) Vace

Ezk (Ezk) Polo

Kšj (Kšj) (417) Seif

Kšj (Kšj) (417) Seif

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

Sh (Sh) (Tv) ŽaM

 
Č
t

 

Fj (Fj)
(308)
Mys

Aj (AjHa)
(316)
Hal

Ch
(208)
Troj

Cj
(305)
Star

M
Polo

Tv (Tvd)
(Tv)
Žam

   

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

Tv (Tvh)
(Tv)
ŽaM

Šj (Šj)
(417)
Seif

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

Nj (Nj)
(416)
Kram

Aj (AjTo)
(304)
Tot

 
P
á

 

Cj
(305)
Star

M
Polo

F
(208)
Troj

Aj (AjHa)
(304)
Hal

D
(304)
Mys

Cm
Polo

       

Aj (AjPá)
(314)
Pánk

Aj (AjTo)
(417)
Tot

Zpracováno v systému Bakaláři