Základní škola Slovenská

bakalaři

školní_klub
video_o_škole

sdružení_rodičů
AKTUALITY

Týdenní plán od 1. června

Návrat do školy
2. stupeň

Obecné pokyny MŠMT čtěte prosím v této metodice. 

Od 8. června budou přihlášeným žákům 6.-8. ročníku vyučujícími ČJ a M nabídnuty dobrovolné konzultace, a to dle prostorových a personálních možností školy. Přesné datum a hodinu se žáci dovědí od jednotlivých vyučujících.

Přihlašování bude možné do 1. června v dotazníku, jehož odkaz obdrželi rodiče emailem nebo v Komens. Bez vyplněné přihlášky v dotazníku budou žáci považováni za nepřihlášené a nebudou zařazeni do skupin. Žádáme o vyplnění i rodiče žáků, kteří do školy nenastoupí. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců žáků 6.-8. ročníku, kteří se budou účastnit výuky, je třeba zaslat ofocené na adresu  kozova@zs-slovenska.cz  do 4. června.  Pokud toto není možné, donese ho zák. zástupce žáka nebo žák první den výuky ráno a předá ho učiteli.Nadále platí omezení vstupu rodičů do budovy. Bez tohoto prohlášení nebude žák do budovy vpuštěn. Základní pravidla pohybu ve škole čtěte ZDE. 

Žáci 9. ročníku navštěvují školu od 11. května do 5. června ve skupinách do 15 žáků, podrobné pokyny čtěte prosím ZDE, rozvrh hodin najdete TADY.

Žáci, kteří v uvedených termínech nenastoupí, budou pokračovat v distančním vzdělávání podle instrukcí třídních učitelů a dalších vyučujících.

Máme pro vás vzkaz :-)

Návrat do školy
1. stupeň

Obecné pokyny MŠMT čtěte prosím v této metodice. 

Přihlášení žáci 1. stupně navštěvují školu od 25. května podle TOHOTO ROZPISU a při dodržování TĚCHTO POKYNŮ. Upozorňujeme, že v okolí školy je nyní problematické parkovat, upřednostněte prosím pěší docházku.

Žáci, kteří v uvedených termínech nenastoupili, pokračují v distančním vzdělávání podle instrukcí třídních učitelů a dalších vyučujících.

 

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 01/2020, s názvem „Malování a nátěry prostor a konstrukcí budovy“.

Text výzvy včetně příloh je dostupný ZDE.

Vernisáž na webu

I v této nelehké době probíhá naše tradiční výtvarná a charitativní akce všech žáků školy, letos na téma Netradiční jaro 2020. Výtvarná díla budou vystavena na webu školy s možností zakoupení za minimální částku 50 Kč zaslanou na transparentní účet. Výtěžek bude věnován Infekčnímu oddělení Nemocnice Na Bulovce. Termín odevzdání prací jsme prodloužili do 13. května, odevzdávejte je prosím na uvedené adresy. Bližší informace si přečtěte ZDE.  O zveřejnění obrazů a možnostech nákupu vás budeme informovat v tomto článku.

1. stupeň
ivana.novak@centrum.cz

2. stupeň
marketa-gorcikova@email.cz

Vážení rodiče,
výuka ve škole bude obnovena podle harmonogramu MŠMT - čtěte v článku Návrat do školy. Do té doby bude výuka probíhat distanční formou a pro žáky, kteří nenastoupí, bude takto probíhat až do konce školního roku.

Písanky 1.A, 1.B a prac. sešity 2.B jsou k vyzvednutí ve vstupní hale školy od 9 do 10 a od 15 do 16 hodin. Prosíme o podpis na přiložený seznam. Vstupujte po jednom!

Informace k přijímacím zkouškám a k žádosti o ošetřovné najdete ve starších článcích, posuňte šipkou doprava.

Aktuální přehled odkazů pro domácí učení najdete ZDE, podrobný rozcestník MŠMT je k dispozici TADY.

Poslechová cvičení z AJ pro 1.-4. třídu jsou ke stažení ZDE.

Pokud budete potřebovat využít služeb školní psycholožky Mgr. Lucie Jirkové, můžete ji kontaktovat na e-mailu jirkova@zs-slovenska.cz, případně telefonicky na čísle 776 554 056 (po, út 8-17 h).

Týdenní plán od 23. března

Týdenní plán od 30. března

Týdenní plán od 6. dubna

Týdenní plán od 13. dubna

Týdenní plán od 20. dubna

Týdenní plán od 27. dubna

Týdenní plán od 4. května

Týdenní plán od 11. května

Žáci dostávají od vyučujících učivo:

1. Formou týdenního plánu
2. Formou zadání přes aplikaci Bakaláři, MS Teams, e-mailem nebo jinou elektronickou cestou

Další informace budeme poskytovat průběžně.

Mgr. Hana Žampová (ředitelka školy)

Přijímací zkoušky na střední školy

MŠMT vydalo nové pokyny k průběhu přijímacího řízení v tomto školním roce, dostupné jsou ZDE. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve 14 dní po zrušení opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Termín zkoušky bude pouze jeden, obsah a forma se nemění. Podrobněji zde.

Vydávání zápisových lístků ke studiu na gymnáziích a středních školách bude obnoveno po ukončení karanténních opatření. O termínech, kdy si zápisový lístek budete moci vyzvednout, pokud jste tak již neučinili, budete informováni na webových stránkách školy.

Mgr. Jana Myslínová (vých. poradkyně)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy zasílejte pouze mailem na adresu kozova@zs-slovenska.cz.

Doporučený postup pro podání žádosti najdete ZDE.

Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Další informace na webu MPSV.

Sbírka na pomoc pro Austrálii, kterou zorganizovali žáci 5.B, vynesla částku 6 407 Kč. Peníze jsme poslali do Pražské zoo, která obnos předá australským organizacím, jež pomáhají po požárech.
 
Radka Plecháčková

Týdenní plán od 9. března

Žádáme rodiče, aby v případě návratu dětí z pobytu v Itálii dodrželi mimořádné opatření MZČR, tj. oznámili tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři a ponechali dítě v karanténě v délce 14 dnů.

Zdroj dokumentu:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Infolinka Státního zdravotního ústavu ohledně výskytu koronaviru v Evropě je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na tel. 724 810 106. Aktuální a oficiální informace najdete na webu MZČR a SZÚ.

V naší škole jsou preventivně ve všech třídách a toaletách desinfekční mýdla, na chodbách jsou umístěny zásobníky s desinfekčním gelem. Chodby a třídy jsou vytírány desinfekčním přípravkem, lavice jsou rovněž utírány desinfekčním prosředkem určeným k úklidu lavic.

Mgr. Hana Žampová, ŘŠ

Týdenní plán od 27. ledna

Přijmeme paní učitelku nebo pana učitele českého jazyka jako zástup za nemoc, nástup možný ihned.

Souhrnné výsledky testování SCIO v 9. ročníku najdete v Dokumentech k prohlížení.

 

Týdenní plán od 20. ledna

Informace a zápis do kroužků ve 2. pololetí sledujte v sekci Studium / Kroužky.

23. ledna se koná den otevřených dveří.

 

Týdenní plán od 13. ledna

Ve středu 15. 1. se konají třídní schůzky:
17.00 schůzka třídních důvěrníků v ředitelně
17.30 schůzky 1. stupeň
18.00 schůzky 2. stupeň

Vítězný stromeček!

Vánoční stromeček vyzdobený našimi dětmi, který v prosinci zkrášloval náměstí Míru, vyhrál tradiční soutěž Prahy 2. Obdivovat jej můžete až do Hromnic v kostele sv. Ludmily. O celé akci, která vyhlášení doprovázela, si můžete přečíst na webu Prahy 2.

Všem hlasujícím děkujeme za podporu!

Týdenní plán od 6. ledna

Naše škola přispěla na psí útulek v Libni částkou 2287 Kč díky vánočním trhům - tedy i díky vám všem, kteří jste na nich nakupovali výrobky našich žáků...

Týdenní plán od 16. prosince

Přijmeme učitele/učitelku na 1. stupeň a do školní družiny s nástupem od 6. ledna.

Z důvodu návštěvy České školní inspekce přesouváme den otevřených dveří na čtvrtek 23. ledna.

Všem našim žákům a jejich rodinám přejeme klidné vánoční svátky a šťastný nový rok 2020. Na viděnou v pondělí 6. ledna.

Obrázek v úvodníku:
http://vanocni-pohoda.cz/novorocni-prani/pf-novorocni-prani-na-sirku-zdarma-1044

Týdenní plán od 9. prosince

Až do 20. prosince můžete na Úřadu MČ Praha 2 hlasovat pro vánoční stromeček, který nazdobily děti z naší družiny a který zkrášluje náměstí Míru. Za vaši podporu vám velice děkujeme!

Děti z 1. stupně