Základní škola Slovenská

bakalaři

školní_klub
video_o_škole

sdružení_rodičů
AKTUALITY

Týdenní plán od 1. března

Žáci na distanční výuce se mohou od čtvrtka 4. 3. opět přihlásit na obědy. Oběd si mohou vyzvednout PŘED prosklenými dveřmi v době od 12:30 do 13:00 v jídelních boxech, které poskytne jídelna. Zvoňte prosím na zvonek školní jídelny. Přihlášky žáků jsou možné vždy na celý týden dopředu na emailu sj.slovenska@email.cz. Jídelníček a další info najdete na stránce jídelny.

Vláda ČR rozhodla o uzavření i 1. a 2. ročníků (viz usnesení vlády a informace MŠMT). Třídní učitelky budou rodiče informovat o možnostech vyzvednutí výukových pomůcek, které dětem zůstaly ve škole, a také o rozvrhu distanční výuky v online i offline podobě. 3.-9. ročník pokračuje v distančním vzdělávání jako dosud.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost aktuálním zprávám na našem webu. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Vážení rodiče, žáci,
návštěvníci našeho webu,

zveme vás na virtuální Den otevřených dveří, dvě krátká videa o naší škole najdete ZDE. Nadále budou dostupná na této úvodní stránce kliknutím na kulaté logo školy se symbolem YouTube.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.
 
 
V týdnu od 22. do 26. února probíhají jarní prázdniny.

Pokračujeme v distančním vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle platných rozvrhů on-line a off-line hodin. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

Žákům 3.-9. ročníku bude vysvědčení vydáno po návratu k prezenční výuce.
Pololetní klasifikace je dostupná v systému Bakaláři.

O způsobu vzdělávání v dalších týdnech vás budeme informovat, sledujte prosím aktuální články.

Informace pro 5. a 7. ročník k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

Informace pro 9. ročník k přijímacímu řízení na střední školy

Připomínáme, že od 1. 2. vyřizuje veškerou agendu přihlášek paní učitelka Halámková v konzultačních hodinách každé pondělí 14.30-15.30 v kabinetu AJ ve 2. patře (318). Vždy se prosím domluvte předem na emailu halamkova@zs-slovenska.cz nebo zprávou v Bakalářích.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.

Týdenní plán od 11. ledna
Týdenní plán od 18. ledna
Týdenní plán od 25. ledna

Pokračujeme v distančním vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle platných rozvrhů on-line a off-line hodin. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

O způsobu vzdělávání v dalších týdnech vás budeme informovat, sledujte prosím aktuální články.

Od 1. března 2021 přijmeme učitele/učitelku angličtiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.

Aktuálně k 4. 1.
V prvním lednovém týdnu bude probíhat distanční vzdělávání žáků 3.-9. ročníku podle rozvrhů on-line a off-line hodin platných v říjnu a listopadu. Pokyny ke stravování žáků na dist. výuce najdete na odkazu níže.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně:
- vstup do školy od 7:45 (ranní družina není)
- výuka podle rozvrhu od 8:00 bez půleného vyučování
- oběd dle rozpisu níže
- odpolední družina do 17:00

Školní jídelna
Prezenčně se budou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Rozpis a informace ke stravování žáků na dist. výuce najdete ZDE.

 

Na pondělí a úterý 21.-22.12. je stanoveno mimořádné volno, škola bude zcela uzavřena.

Vyučování bude pokračovat v pondělí 4. ledna. O přesném režimu vás budeme informovat, sledujte prosím tuto stránku.

Všem našim žákům a jejich rodinám přejeme klidné Vánoce a šťastný nový rok 2021.

Týdenní plán od 14. prosince

Změna jídelního lístku: ve čtvrtek se vaří pouze oběd č. 1 a v pátek místo kuřecí číny bude smažený kuřecí řízek s bramborem.

Organizace výuky 14.-18.12.

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.A, 7.A, 8.A, zatímco 6.B, 7.B a 8.B pokračují distančně. Žáci přicházejí hlavním vchodem, 7:45-7:55 druhý stupeň (výjimky v 8:40 viz rozpis na konci článku), od 8:00 do 8:15 přichází 1. stupeň. Žáci si před vchodem do budovy nasadí ochranu dýchacích cest a nosí ji po celou dobu pobytu ve škole. Ihned po vstupu si vydezinfikují ruce a dodržují doporučené rozestupy.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem níže. Žáci dist. studia (6.B, 7.B, 8.B) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 17:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

 

Týdenní plán od 7. prosince

Organizace výuky 7.12.-11.12. (další týden opět upřesníme)

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.B, 7.B, 8.B, zatímco 6.A, 7.A a 8.A pokračují distančně. Žáci přicházejí hlavním vchodem, 7:45-7:55 druhý stupeň (výjimky v 8:40 viz rozpis na konci článku), od 8:00 do 8:15 přichází 1. stupeň. Žáci si před vchodem do budovy nasadí ochranu dýchacích cest a nosí ji po celou dobu pobytu ve škole. Ihned po vstupu si vydezinfikují ruce a dodržují doporučené rozestupy.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem níže. Žáci dist. studia (6.A, 7.A, 8.A) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 17:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

Týdenní plán od 30. listopadu

Organizace výuky 30.11.-4.12. (další týden opět upřesníme)

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.A, 7.A, 8.A, zatímco 6.B, 7.B a 8.B pokračují distančně. Žáci se scházejí v přesně stanoveném čase (viz dokument níže), 1. stupeň na šk. hřišti, 2. stupeň před budovou. Všechny žáky (tedy i 2. stupeň) si v daném čase vyzvedne vyučující. Žáci se již na místě srazu a po celou dobu pobytu v budově školy pohybují se správně nasazenou ochranou dýchacích cest a dodržují doporučené rozestupy. Ihned po vstupu do školy si dezinfikují ruce.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem. Žáci dist. studia (6.B, 7.B, 8.B) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 16:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

Informace MŠMT k provozu škol od 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství

Týdenní plán od 23. listopadu

Nástup do školy 30. 11.

Od 30. listopadu nastupují žáci 3.-5. a 9. ročníku k prezenčnímu dennímu vyučování. Žáci 6.-8. ročníku se vrátí ve střídavé formě, podrobnosti upřesníme zde v aktualitách.

V týdnu od 23. do 27. listopadu pokračuje distanční výuka, do školy chodí pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Týdenní plán od 16. listopadu

Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. čtěte prosím ZDE.

Vážení rodiče,
pro žáky 1. a 2. ročníku bude od středy 18. 11. škola v provozu od 7:45 do 16:00. Ruší se ranní družina a půlené vyučování. Družina končí v 16:00. Všichni žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v budově školy.

Žáci do budovy vstupují v bezpečných rozestupech (2 m). Okamžitě po vstupu si desinfikují ruce. Po celou dobu přítomnosti ve škole dodržují bezpečnostní pravidla a pokyny pedagogů.

Příchod do budovy školy je organizován takto:
7:45       2.B
7:50       1.B
7:55       2.A
8:00       1.A

Žákům ostatních ročníků jsou po dohodě s pedagogem/psychologem umožněny konzultace "jeden na jednoho" = žák-pedagog/psycholog. Tyto konzultace mohou probíhat pouze v odpoledních hodinách, vyjma konzultací s psychologem.

Mgr. Hana Žampová, ŘŠ

Školní jídelna od 18. 11.

Žáci 1. a 2. ročníku se budou stravovat ve školní jídelně. Všichni tito žáci mají oběd od 18. 11. automaticky přihlášen!

Žáci 3. - 9. ročníku se od 18. 11. nesmí stravovat v jídelně, mohou si však vyzvednout oběd v jídelním boxu, který poskytne školní jídelna. Výdej do přinesených nádob není povolen. Výdej jídla pro žáky 3. - 9. ročníku probíhá libovolně v době od 13:20 do 14:00. Žáci se v prostoru školy pohybují v rozestupech 2 metry, mají nasazenou ochranu dýchacích cest a dbají pokynů pedagogů a pracovníků kuchyně.

Datová SIM karta

Nabídku datových SIM karet na 3 měsíce zdarma pro 20 žáků školy si prosím přečtěte ZDE. Nabídka je určena především žákům, kteří nemají dostačující internetové připojení. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku na adrese zampova@zs-slovenska.cz.

Týdenní plán od 9. listopadu

Byly upraveny časy obědvání jednotlivých přihlášených žáků. Lístek s rozpisem dostávají žáci v jídelně od paní hospodářky.

V pondělí 16. 11. NENÍ ředitelské volno. Distanční výuka probíhá podle rozvrhu. O případném návratu žáků do školy vás budeme včas informovat, sledujte prosím aktuální články zde na úvodní stránce.

Třídní schůzky se uskuteční online v systému Teams v pracovních dnech od 12. do 19. 11. podle pokynů třídních učitelů.

Týdenní plán od 2. listopadu

Školní jídelna je od 2. 11. opět v provozu. Další informace najdete v sekci Stravování / Jídelníček.

Týdenní plán od 26. října

V případě potíží s Bakaláři nebo Teams prosím kontaktujte paní zástupkyni Štemberovou na emailu  stemberova@zs-slovenska.cz  nebo telefonicky na čísle 737 239 942.

Upozorňujeme, že zprávy určené rodičům a zaslané do Bakalářů - Komens se zobrazují pouze po přihlášení do rodičovského účtu (nikoliv dětského).

Týdenní plán od 12. října

Vážení rodiče, pokyny Hygienické stanice v případě vyhlášené karantény Vašich dětí najdete ZDE a také v Dokumentech ke stažení.

Podrobnosti k možnostem školního stravování prosím čtěte na stránce Jídelníček.

Na základě vládního usnesení z 12. 10. (dokument ZDE) dochází k uzavření základních škol pro 1. i 2. stupeň, a to od 14. 10. do 1. 11.
Od 14. 10. do 23. 10. probíhá distanční vyučování podle pokynů vyučujících a podle pravidel uvedených ve školním řádu, viz vedlejší článek. Distanční výuka je povinná. Nepřipojení se k online hodině je považováno za nepřítomnost ve škole a bude zapsáno do třídní knihy. Obnovení prezenčního vyučování je plánováno na pondělí 2. 11.

Mgr. Hana Žampová, ŘŠ

 

Týdenní plán od 5. října

Úpravy ve školním řádu týkající se případného distančního vzdělávání najdete ZDE, úplné znění školního a klasifikačního řádu je v sekci Dokumenty. Školní řád schválila 29. září Školská rada; zápis z jednání a informace o členech a fungování Školské rady najdete v sekci O škole.