Základní škola Slovenská

bakalaři

školní_klub
video_o_škole

sdružení_rodičů
AKTUALITY

Týdenní plán od 30. listopadu

Organizace výuky 30.11.-4.12. (další týden opět upřesníme)

Prezenčně se tento týden vzdělává 1. stupeň, 9. ročník a 6.A, 7.A, 8.A, zatímco 6.B, 7.B a 8.B pokračují distančně. Žáci se scházejí v přesně stanoveném čase (viz dokument níže), 1. stupeň na šk. hřišti, 2. stupeň před budovou. Všechny žáky (tedy i 2. stupeň) si v daném čase vyzvedne vyučující. Žáci se již na místě srazu a po celou dobu pobytu v budově školy pohybují se správně nasazenou ochranou dýchacích cest a dodržují doporučené rozestupy. Ihned po vstupu do školy si dezinfikují ruce.

Oběd je organizován rovněž v časech daných rozpisem. Žáci dist. studia (6.B, 7.B, 8.B) si mohou oběd vyzvednout pouze v době od 13:45 do 14:00 u dveří do kuchyně, a to v jídelních boxech, které poskytne jídelna.

Ranní družina z provozních důvodů není organizována (děti z různých tříd se nesmí míchat). Skupiny jsou tvořeny celými třídami, které má na starosti jedna vychovatelka. Odpolední družina končí v 16:00.

Rozpis ranních příchodů a obědů najdete ZDE.

Informace MŠMT k provozu škol od 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství

Týdenní plán od 23. listopadu

Nástup do školy 30. 11.

Od 30. listopadu nastupují žáci 3.-5. a 9. ročníku k prezenčnímu dennímu vyučování. Žáci 6.-8. ročníku se vrátí ve střídavé formě, podrobnosti upřesníme zde v aktualitách.

V týdnu od 23. do 27. listopadu pokračuje distanční výuka, do školy chodí pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Týdenní plán od 16. listopadu

Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. čtěte prosím ZDE.

Vážení rodiče,
pro žáky 1. a 2. ročníku bude od středy 18. 11. škola v provozu od 7:45 do 16:00. Ruší se ranní družina a půlené vyučování. Družina končí v 16:00. Všichni žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v budově školy.

Žáci do budovy vstupují v bezpečných rozestupech (2 m). Okamžitě po vstupu si desinfikují ruce. Po celou dobu přítomnosti ve škole dodržují bezpečnostní pravidla a pokyny pedagogů.

Příchod do budovy školy je organizován takto:
7:45       2.B
7:50       1.B
7:55       2.A
8:00       1.A

Žákům ostatních ročníků jsou po dohodě s pedagogem/psychologem umožněny konzultace "jeden na jednoho" = žák-pedagog/psycholog. Tyto konzultace mohou probíhat pouze v odpoledních hodinách, vyjma konzultací s psychologem.

Mgr. Hana Žampová, ŘŠ

Školní jídelna od 18. 11.

Žáci 1. a 2. ročníku se budou stravovat ve školní jídelně. Všichni tito žáci mají oběd od 18. 11. automaticky přihlášen!

Žáci 3. - 9. ročníku se od 18. 11. nesmí stravovat v jídelně, mohou si však vyzvednout oběd v jídelním boxu, který poskytne školní jídelna. Výdej do přinesených nádob není povolen. Výdej jídla pro žáky 3. - 9. ročníku probíhá libovolně v době od 13:20 do 14:00. Žáci se v prostoru školy pohybují v rozestupech 2 metry, mají nasazenou ochranu dýchacích cest a dbají pokynů pedagogů a pracovníků kuchyně.

Datová SIM karta

Nabídku datových SIM karet na 3 měsíce zdarma pro 20 žáků školy si prosím přečtěte ZDE. Nabídka je určena především žákům, kteří nemají dostačující internetové připojení. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku na adrese zampova@zs-slovenska.cz.

Týdenní plán od 9. listopadu

Byly upraveny časy obědvání jednotlivých přihlášených žáků. Lístek s rozpisem dostávají žáci v jídelně od paní hospodářky.

V pondělí 16. 11. NENÍ ředitelské volno. Distanční výuka probíhá podle rozvrhu. O případném návratu žáků do školy vás budeme včas informovat, sledujte prosím aktuální články zde na úvodní stránce.

Třídní schůzky se uskuteční online v systému Teams v pracovních dnech od 12. do 19. 11. podle pokynů třídních učitelů.

Týdenní plán od 2. listopadu

Školní jídelna je od 2. 11. opět v provozu. Další informace najdete v sekci Stravování / Jídelníček.

Týdenní plán od 26. října

V případě potíží s Bakaláři nebo Teams prosím kontaktujte paní zástupkyni Štemberovou na emailu  stemberova@zs-slovenska.cz  nebo telefonicky na čísle 737 239 942.

Upozorňujeme, že zprávy určené rodičům a zaslané do Bakalářů - Komens se zobrazují pouze po přihlášení do rodičovského účtu (nikoliv dětského).

Týdenní plán od 12. října

Vážení rodiče, pokyny Hygienické stanice v případě vyhlášené karantény Vašich dětí najdete ZDE a také v Dokumentech ke stažení.

Podrobnosti k možnostem školního stravování prosím čtěte na stránce Jídelníček.

Na základě vládního usnesení z 12. 10. (dokument ZDE) dochází k uzavření základních škol pro 1. i 2. stupeň, a to od 14. 10. do 1. 11.
Od 14. 10. do 23. 10. probíhá distanční vyučování podle pokynů vyučujících a podle pravidel uvedených ve školním řádu, viz vedlejší článek. Distanční výuka je povinná. Nepřipojení se k online hodině je považováno za nepřítomnost ve škole a bude zapsáno do třídní knihy. Obnovení prezenčního vyučování je plánováno na pondělí 2. 11.

Mgr. Hana Žampová, ŘŠ

 

Týdenní plán od 5. října

Úpravy ve školním řádu týkající se případného distančního vzdělávání najdete ZDE, úplné znění školního a klasifikačního řádu je v sekci Dokumenty. Školní řád schválila 29. září Školská rada; zápis z jednání a informace o členech a fungování Školské rady najdete v sekci O škole.

Týdenní plán od 21. září

Na pátek 25. září NENÍ vyhlášeno ředitelské volno.

Upozorňujeme žáky 2. stupně, že podle mimořádného opatření MZČR platí od 18. září do odvolání povinnost mít nasazenou roušku či podobnou ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově školy, tedy i během vyučování, s výjimkou tělesné výchovy a zpěvu.

Zápis na druhý cizí jazyk (6. roč.)
a volitelné předměty (7.-9. roč.)

bude probíhat od středy 2.9. 20:00 do čtvrtka 3.9. 23:59 na tomto odkazu.

Zápis na kroužky
bude možný od úterý 8.9. 18:00 do pátku 11.9. 10:00, seznam najdete od pondělí 7.9. večer v sekci Studium / Kroužky.

Týdenní plán od 1. září

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se prosím s hygienickými pravidly v souvislosti s prevencí výskytu onemocnění Covid-19 a opatřeními pro případnou distanční výuku. Vše najdete v tomto dokumentu.

První školní den 1. září - 1. ročník
se uskuteční v prostoru školního hřiště ve vnitrobloku, kde můžeme být bez roušek. Předpokládaná doba trvání 8.00 – 8.45 hod. Vzhledem k organizaci a omezenému prostoru přijďte prosím včas.Z prostorových důvodů prosíme, aby se účastnili max. 2 zástupci rodiny. V případě špatného počasí se akce koná v rouškách v tělocvičně (rozhodnutí až v úterý ráno).

Všichni ostatní žáci z 2.-9. ročníku začínají v 9.00 ve svých třídách.Mají jen 1 hodinu do 9.45. Upozorňujeme, že vzhledem k aktuálnímu "semaforu" byla obnovena povinnost nosit ve společných prostorech roušku. Žádáme rodiče, aby své děti doprovodili pouze ke vchodu a nevstupovali do školy.

Schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd
se bude konat 31. 8. 2020 v 16.00 v prvním patře školy v učebnách č. 214 (1.A), 216 (1.B).

Žádáme rodiče, aby do školy vstupovali v dostatečných rozestupech A V ROUŠCE, jejichž nošení vyplývá z aktuálního "semaforu".
Rozdělení žáků do tříd bude vyvěšeno na několika místech v prostoru vestibulu a 1. patra.
Dále žádáme, aby se vždy zúčastnil pouze 1 zástupce rodiny.

Přihlašování prvňáčků na obědy  -  viz informaceZDE.   

Další informace pro prvňáčky najdete v sekci Studium / Zápis do 1. třídy. Článek postupně doplňujeme.

Netradiční jaro 2020

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za aktivní spolupráci na projektu "Netradiční jaro 2020". Získaná částka 15 544 Kč bude v září žáky naší školy předána Nemocnici Na Bulovce formou daru.

NEJEN TLESKÁME !

obrázky v galerii

transparentní účet

Týdenní plán od 22. června

Děkujeme firmě Průša a Průša za sponzorský dar ve formě ochranných štítů.

Rodiče budoucích prvňáčků
najdou veškeré informace (pokud jsou k dispozici) v sekci Studium / Zápis do 1. třídy. Článek postupně doplňujeme.

Všem našim žákům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na viděnou v úterý 1. září :-)