Seznam pomůcek pro prvňáčky

Na této stránce dále zveřejníme pokyny k prvnímu školnímu dni apod., sledujte prosím aktualizace. Rodiče budoucích prvňáčků žádáme o pročtení příručky Chystáme se do 1. třídy, ve které najdete mnoho nápadů, co a jak s dětmi před nástupem do školy procvičovat a co tedy od nich očekáváme.  Souhrn předpokladů, které by dítě mělo splňovat, najdete v tomto Desateru.

Nabídku kroužků najdete v sekci Studium / kroužky. Již nyní se můžete přihlašovat do anglické družiny.

Podívejte se na videa o naší škole nebo si ji virtuálně projděte ve 3D.


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Chystáme se do 1. třídy - příručka o školní zralosti  (Novadida, dostupné ZDE)
Desatero pro rodiče - co by měl umět předškolák  (MŠMT, dostupné ZDE)

Detailní informace k zápisu do 1. třídy 2024/2025
Doklady, kritéria přijetí, spádová oblast
Žádost o odklad školní docházky

Spádová oblast:
Budečská – sudá č. 2–32
Francouzská – č. 27–33
Chodská
Korunní – lichá č. 39–65, sudá č. 40–64
Lužická
Moravská – lichá č. 17–45, sudá č. 26–52
Slezská – sudá č. 38–64
Slovenská (pouze v obvodu Prahy 2)
Šumavská