Seznam pomůcek a první školní den

Rodiče budoucích prvňáčků žádáme o pročtení příručky Chystáme se do 1. třídy, ve které najdete mnoho nápadů, co a jak s dětmi před nástupem do školy procvičovat. Souhrn předpokladů, které by dítě mělo splňovat a které od dětí očekáváme, najdete v tomto Desateru.

Podívejte se na videa o naší škole nebo si ji virtuálně projděte ve 3D.


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Chystáme se do 1. třídy - příručka o školní zralosti  (Novadida, dostupné ZDE)
Desatero pro rodiče - co by měl umět předškolák  (MŠMT, dostupné ZDE)

Detailní informace k zápisu do 1. třídy 2023/2024
Doklady, kritéria přijetí, spádová oblast
Žádost o odklad školní docházky

Spádová oblast:
Budečská – sudá č. 2–32
Francouzská – č. 27–33
Chodská
Korunní – lichá č. 39–65, sudá č. 40–64
Lužická
Moravská – lichá č. 17–45, sudá č. 26–52
Slezská – sudá č. 38–64
Slovenská
Šumavská