Ředitelka
Mgr. Hana Žampová

Zástupkyně
Mgr. Lenka Štemberová

Speciální pedagog
PaedDr. Sylva Ondříčková
Bc. et Bc. Veronika Mojková

Výchovný poradce

Bc. et Bc. Kamila Halámková

Školní psycholog

Mgr. Lucie Jirková

Metodik prevence
Mgr. Jana Polohová

Vedoucí školní družiny
Renata Jakubíková

Ekonomka
Ing. Renata Ploužková

Hospodářka

Jana Kozová

Vedoucí školní jídelny
Markéta Majerová