Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, je příjemcem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT určené na rozvojový program "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie" - Modul C, a také neinvestiční dotace na rozvojový program "Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí".

TROCHA HISTORIE:

Původní budova bývalého c. k. reálného gymnázia vzdělává kolem 500 žáků. Skrývá mimo jiné i 8 odborných učeben: učebnu jazyků, biologie, fyziky a chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy i školní knihovnu, počítačovou pracovnu, dílny a kuchyňku. Pyšní se také zrekonstruovanou půdou s novými třídami, školní družinou a oblíbeným školním klubem žáků 2. stupně. Od začátku roku 2018 přibyla zrekonstruovaná tělocvična, podívejte se na fotky ze slavnostního otevření.

Díky ideální poloze v klidné části Vinohrad ani nevíme, že se nacházíme v centru „velké Prahy“. Hřiště a tělocvična jsou využívány k aktivnímu odpočinku dětí o velkých přestávkách, při výuce i v odpoledních hodinách v družině nebo na kroužcích. Družina využívá opravené hřiště "na dvorečku" školy i dětská hřiště v okolí školy.

V roce 2018 jsme se zařadili mezi 10 nejžádanějších základních škol v Praze, přičemž prvních osm bylo soukromých. Přehlednou tabulku převzatou z deníku E15 najdete ZDE.

ZŘIZOVATEL:  

Městská část Praha 2
nám. Míru 20/600
120 39  Praha 2
IČO: 063461