Školní vzdělávací program
Od školního roku 2007/08 realizujeme školní vzdělávací program "Úspěch pro každého", v aktuálním znění ke stažení ZDE.

- zaměřujeme se na všeobecný rozvoj osobnosti
- neexistuje neúspěšný žák

- každý umí něco jiného, rovnocenně důležitého
- podporujeme partnerské vztahy mezi žákem a učitelem
- speciální jazyková přípravka pro cizojazyčné žáky

- příprava k přijímacím zkouškám na SŠ z českého jazyka a matematiky
- výuka informatiky od 4. třídy v moderní počítačové pracovně
- školní lyžařské kurzy, zahraniční zájezdy a školy v přírodě

- odborné pracovny (fyzika, chemie, přírodopis, kuchyňka, dílny)
- špičková počítačová pracovna (23 multimed. pc s internetem, tiskárna)
- kvalitní školní jídelna
- žákovská knihovna
- moderně vybavená školní družina pro 1. stupeň
- školní klub od 5. třídy
- interaktivní tabule ve všech třídách

Jazyky a počítače
Už prvňáčkové se u nás seznamují s prvními anglickými slovíčky a svou slovní zásobu rozšiřují až do konce školní docházky.

Od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka povinně.  Na vyšším stupni si mohou žáci „přibrat“ ještě španělštinu, francouzštinu nebo němčinu v rámci povinně volitelného předmětu. Různé jazyky mohou děti navštěvovat v jazykových kroužcích. Znalosti reálií pak prohlubují při každoročních výukových zájezdech.

- výuka angličtiny od první třídy, jazykové kroužky
- výuka angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny v jazykové pracovně
- výměnné a poznávací zájezdy do Anglie, Francie, Španělska a Rakouska

S výpočetní technikou se žáci seznamují už od 1. třídy v rámci jednotlivých předmětů (výukové programy). Povinná výuka informatiky probíhá od 4. třídy. Na 2. stupni vede výuku informatiky specialista v moderní počítačové pracovně. Připojení na internet je pro nás samozřejmostí.


- špičková počítačová pracovna (23 počítačů s internetem, IA tabule, tiskárna)
- 28 notebooků s připojením na internet pro běžnou i tzv. hybridní výuku

- žákovská multimediální pracovna (knihovna, počítače, internet)


Školní poradenské pracoviště

Mgr. Lucie Jirková
 – školní psycholog, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pečuje o vztahovou síť a řeší sociální problémy ve škole. Koordinuje spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.
Mgr. et Bc. Kamila Svěntá Halámková – výchovný poradce, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Má na starosti kariérové poradenství, konzultace ohledně výběru vhodné střední školy nebo SOU, odbavuje přihlášky k přijímacímu řízení, vydává zápisové lístky, pomáhá s případným odvoláním. Zapůjčuje informační materiály týkající se volby dalšího studia, případně povolání. Účastní se výchovných komisí.
Bc. Barbora Markalousová – metodik prevence, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Je garantem Preventivního programu školy, zajišťuje programy primární prevence pro žáky všech ročníků a pedagogický sbor.
PaedDr. Sylva Ondříčková – speciální pedagog, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zajišťuje nápravy poruch učení pro 1.–7. ročník a veškerou péči o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Organizuje metodické schůzky asistentů pedagoga.
Mgr. et Bc. Veronika Mojková – speciální pedagog, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zajišťuje nápravy poruch učení pro 8. a 9. ročník a péči o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.