Termínový kalendář může být průběžně aktualizován
podle vývoje epidemické situace.
Sledujte prosím tuto stránku nebo náš Google
Kalendář online.
Můžete si ho snadno přidat modrým tlačítkem "plus" do svého kalendáře.

Školní rok 2021/2022:

Začátek

Ukončení

 1. 9. 2021

30. 6. 2022

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 27. a 29. 10. 2021

 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

 

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 4. 2. 2022

7. - 11. 3. 2022

14. 4. 2022

 Ředitelská volna:

 
27. 9. 2021  22. 12. 2021

Třídní schůzky:

Podle aktuální situace se schůzky mohou konat online v prostředí MS Teams.

Informativní schůzka Školního poradenského pracoviště se konat nebude,
zájemci o konzultaci kontaktujte prosím spec. ped. PaedDr. Sylvu Ondříčkovou.

11. 11. 2021 13. 1. 2022 12. 4. 2022 15. 6. 2022
 

Třídní schůzky 1. stupně začínají vždy v 17:30, 2. stupně v 18:00.
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy.

Pedagogické rady:

11. 11. 2021

26. 1. 2022

 12. 4. 2022

27. 6. 2022

Den otevřených dveří (14.30 - 17.00)

16. 3. 2022

30. 3. 2022 - zrušeno!

Zápis do 1. třídy

5. a 6. 4. 2022 vždy od 14 do 18 hodin

Ostatní akce:

Šerpování prvňáčků - 21. září 2021 od 17 hodin

Vánoční dílny - výroba adventních věnců - zrušeno

Vánoční trhy - zrušeno

Vánoční besídky - 17. prosince 2021 bez účasti veřejnosti

Lyžařský kurz pro 2. stupeň - zrušeno

Vernisáž výtvarných prací žáků školy - 12. května 2022 od 16 do 18 hodin

Výtvarná soutěž Malování na Slovenské - květen 2022 (?)

Školy v přírodě jsou v plánu od 21. května do 5. června 2022

Zahraniční zájezdy - letos se nekonají

Grilování na hřišti - 23. června 2022 od 16 hodin

Rozloučení s 9. třídou - 28. června 2022

Poslední zvonění - 30. června 2022