Termínový kalendář může být průběžně aktualizován.
Sledujte prosím tuto stránku nebo náš Google
Kalendář online.
Můžete si ho snadno přidat modrým tlačítkem "plus" do svého kalendáře.

Školní rok 2023/2024:

Začátek

Ukončení

 4. 9. 2023

28. 6. 2024

Prázdniny:

Podzimní

 Vánoční

 26. a 27. 10. 2023

 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

 Pololetní

Jarní 

Velikonoční 

 2. 2. 2024

5. - 9. 2. 2024

28. 3. 2024

 Ředitelská volna:

 
29. 9. 2023 6. - 7. 5. 2024 

Třídní schůzky:

15. 11. 2023 16. 1. 2024 (konzultace) 17. 4. 2024 17 18. 6. 2024 (konzultace)
 
Třídní schůzky v listopadu a v dubnu začínají pro 1. stupeň v 17:30,
pro 2. stupeň v 18:00. 
Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17:00 v ředitelně školy.

Třídní schůzky v lednu a v červnu probíhají formou individuálních konzultací
pro 1. i 2. stupeň od 17:00. 
Schůzka třídních důvěrníků se koná jen v červnu.

Zájemci o konzultaci se Školním poradenským pracovištěm včas kontaktují
spec. ped. PaedDr. Sylvu Ondříčkovou. Úvodní schůzka se koná 18. září od 16.30 v učebně 410.

Pedagogické rady:

15. 11. 2023

25. 1. 2024

 17. 4. 2024

24. 6. 2024

Den otevřených dveří (8.00 - 17.00)

16. 1. 2024

21. 3. 2024

Zápis do 1. třídy

3. a 4. dubna 2024 vždy od 14 do 18 hodin

Žádáme všechny rodiče o vyplnění online předzápisu,
který bude dostupný během března na záložce Studium / Zápis. 

Ostatní akce:

Šerpování prvňáčků - 3. října 2023 od 17 hodin

Vánoční trhy - 13. prosince 2023 od 16 do 18 hodin

Vánoční besídky - 18.-22. prosince 2023

Celoškolní projekt Velikonoce - 26. března 2024

Vernisáž výtvarných prací žáků školy - 23. dubna 2024

Focení tříd - 29. a 30. dubna

Výtvarná soutěž Malování na Slovenské - 14. května 2024

Školy v přírodě by se měly konat mezi 25. 5. a 9. 6. 2024

Dětský den - 31. května 2024

Grilování na hřišti - červen 2024 od 16 hodin

Rozloučení s 9. třídou - 25. června 2024 od 17 hodin

Poslední zvonění - 28. června 2024 v 9 hodin