2024-06-21  Vědafest (2. stupeň - ekologický seminář)

2024-06-07  Muzeum fantastických iluzí (7.A)

2024-06-03  Týden mimoškolních aktivit (6.A, 6.B)

KVĚTEN

2024-05-30  Střelecká soutěž (výběr 6. a 7. ročníku)

2024-05-22  Jarní deskohraní (1. stupeň)

2024-05-17  Praha hravě - Karlův most a Kampa (7.A)

2024-05-15  Malování ve Slovenské (soutěž základních škol Prahy 2)

2024-05-04  Naše sportovní úspěchy

DUBEN

2024-04-25  Vernisáž celoškolní výtvarné výstavy, video na YouTubu, fotky v galerii

2024-04-20  Celoškolní velikonoční projekt, fotky najdete v galerii

2024-04-18  Výlet na Vyšehrad (6.C)

BŘEZEN

2024-03-29  Filmový festival Jeden svět (6.A, 6.B)

2024-03-28  Ladislav Sitenský na návštěvě školy v roce 2002, fotky najdete v galerii

2024-03-14  Klub mladého diváka - Divadlo ABC

2024-03-06  3D tisk na naší škole

ÚNOR

2024-02-29  Návštěva Divadla Procity (9.B)

2024-02-28  Turnaj v basketbalu (2. stupeň)

2024-02-28  Návštěva knihovny Korunní (7.A)

2024-02-20  Recitační soutěž (všichni)

2024-02-02  Poznáváme Prahu (6.A, 6.B)

LEDEN

2024-01-31  Zdravá výzva (6.B)

2024-01-23  Využívání pomůcek (6.C)

2024-01-19  Návštěva knihovny Korunní (6.B)

2024-01-10  Lyžařský kurz na Šumavě (7. ročník)

PROSINEC

2023-12-22  Výlet do Řezna (6.A, 6.B)

2023-12-15  Bruslení a záchrana kavky (3.A, 4.A)

2023-12-14  Vánoční trhy (všichni), fotky najdete v galerii

2023-12-08  Bruslení a bobování v Grébovce (2.B)

2023-12-06  Mikuláš v naší školce (5.B)

2023-12-05  Výlet na Pražský hrad (6.C)

2023-12-04  Bruslení (4.A, 3.A)

LISTOPAD

2023-11-29  Zážitkové centrum Albi (4.A)

2023-11-23  Klíč od Prahy 2 (5.B)

2023-11-22  Návštěva Divadla Gong (5.A, 5.B)

2023-11-21  Boxy na sbírku pro zvířecí útulky (7. ročník)

2023-11-16  Divadlo Kolowrat - Sněhová královna (2.A, 2.B, 2.C)

2023-11-16  Florbalový turnaj (1. stupeň)

2023-11-15  Návštěva hasičské stanice (5.B)

2023-11-15  Deskohraní (činnost spec. ped.)

2023-11-10  Florbalový turnaj (2. stupeň)

2023-11-08  Svět práce - vaření (6.A)

2023-11-03  Návštěva polytechnických hnízd (7.A)

2023-11-02  Návštěva knihovny (5.B)

ZÁŘÍ, ŘÍJEN

2023-11-01  Halloween (1. stupeň)

2023-10-24  Kunratický les (2.B)

2023-10-06  Adaptační výlet do Českého ráje (6.A, 6.B)

2023-09-12  Den s IZS (2.B, 3.B)

2023-09-11  Art Index Pop-Up & workshop (2.A)

 

Školní rok 2022/2023

ČERVEN

2023-06-30  Poslední zvonění 9. ročníku, video najdete na YouTube, fotky v galerii

2023-06-29  Piknik v Riegrových sadech (9.A)

2023-06-28  Závěrečné vystoupení 9. ročníku, video najdete na našem YouTube

2023-06-23  Anketa Největší Čech (9.A)

2023-06-21  Činnost speciální pedagožky - Deskohraní

2023-06-12  Pomoc Ukrajině (5.C)

2023-06-09  Žáci z Ukrajiny (5.C)

2023-06-07  Klíč od Prahy 2 (4.B)

2023-06-05  Výstava bezobratlých (4.B)

2023-06-02  Literární soutěž Sen, kterým žiji každý den (6.A)

2023-06-01  Den dětí (1.-9. ročník), fotky najdete v galerii

KVĚTEN

2023-05-26  Klub mladých diváků - Už je tady zas! (8.-9. ročník)

2023-05-25  Zvířata ve vyjmenovaných slovech (3.B)

2023-05-22  Poznávací zájezd do Velké Británie (5.-9. ročník)

2023-05-21  Výstava Telka slaví 70 (2.B)

2023-05-20  Ekocentrum Koniklec - Stavitelé města (2.B)

2023-05-19  Ondřej Sekora v integrované výuce (3.B)

2023-05-18  Interaktivní expozice Telka slaví 70 let (3.B)

2023-05-17  Výtvarná soutěž Malování ve Slovenské

2023-05-16  Svět práce - vaření 6.B

2023-05-05  Ondřej Sekora známý i neznámý (2.B)

2023-05-04  Výlet do parku Mirakulum v Milovicích (4.B), fotky najdete v galerii

DUBEN

2023-04-30  Sférické kino (3.B)

2023-04-29  Sférické kino (4.B)

2023-04-28  Demokracie mýma očima (6.A, 6.B)

2023-04-20  Turnaj ve volejbalu (8.A, 9.A)

2023-04-18  Stavitelé měst (4.B), fotky najdete v galerii

2023-04-17  Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů (9.A)

2023-04-16  Vlnohraní (2.A, 3.A)

2023-04-07  Soutěž Brána k druhým (3.B)

2023-04-06  Zápis do 1. třídy

2023-04-05  Olympiáda v českém jazyce (9.A)

2023-04-04  Pletení pomlázek s Městskou policií (1. ročník)

2023-04-03  Projekt Příběhy našich sousedů Prahy 2 (9.A)

2023-04-02  Vysokoškolská praxe v hodinách dějepisu (6.-8. ročník)

2023-04-01  Středověká města (7.A, 7.B)

BŘEZEN

2023-03-31  Na otočku na lyžích (1.C, 4.B), fotky najdete v galerii

2023-03-31  Kdo jsem, kam jdu, co chci? (9.A)

2023-03-31  Kameny zmizelých (9.A, 9.B)

2023-03-31  Keramická soutěž na ZŠ Štěpánská (5.A)

2023-03-30  Beseda s oblíbenou spisovatelkou (3.A)

2023-03-30  Den otevřených dveří

2023-03-29  Přírodovědné riskuj (6.-8. ročník)

2023-03-28  Velikonoce v Národopisném muzeu (3.A)

2023-03-27  Tandemová výuka (8.A, 8.B)

2023-03-26  Pražské poetické setkání (1. a 2. stupeň)

2023-03-25  Knižní výměna (celá škola)

2023-03-24  Čtenářská-fotografická výzva č. 3 (8.A)

2023-03-15  Pozdrav na ISS (6.B)

2023-03-12  Lyžařský výcvik na Šumavě (7.A, 7.B, 8.B)

2023-03-04  European Money Quiz (9.A)

2023-03-03  Virtuálně v Temelíně (9.A, 9.B)

2023-03-02  Divadlo Image (2.A, 3.A)

2023-03-01  Online prohlídka distribuční soustavy (9.A)

ÚNOR

2023-02-26  Preventivní program (8.B)

2023-02-25  Preventivní program (7.A, 7.B)

2023-02-23  Preventivní program (8.A)

2023-02-22  Karel IV. je neuvěřitelně zajímavé téma (4.B)

2023-02-21  Masopust (4.B)

2023-02-20  Hasičská stanice (družina 1.B, 1.C)

2023-02-19  Masopustní karneval (družina 1.B)

2023-02-18  Audio workshop (9.A)

2023-02-17  Recitační soutěž (1. a 2. stupeň), fotky najdete v galerii 

2023-02-16  Návštěva Národního muzea (3.B)

2023-02-15  Návštěva knihovny (3.A)

2023-02-13  Pasování prvňáčků na písaře

2023-02-11  Stále bruslíme v Grébovce (2.A, 3.A)

2023-02-04  Akční Vyšehrad (7.B)

2023-02-03  Planeta Praha (6.B, 9.A, 9.B)

2023-02-02  Čínský Nový rok (1. a 2. stupeň)

2023-02-01  Rozhovor s pamětníkem (9.A)

LEDEN

2023-01-31  Lyžování v Chotouni (1.A, 1.B)

2023-01-30  Bruslení v Grébovce (4.B)

2023-01-29  Bruslení v Grébovce (2.A, 3.A)

2023-01-28  Čarující Mozart (3.A, 4.A)

2023-01-27  Klub mladých diváků - Sugar (8. a 9. ročník)

2023-01-26  Dějepisná olympiáda (9. ročník)

2023-01-25  Svátky zimy ve skanzenu (2.B, 3.B)

2023-01-24  Bruslení v Grébovce (1.B)

2023-01-23  Tříkrálová hra (družina 1.A)

2023-01-22  Bruslení v Grébovce (družina 1.A)

2023-01-21  Recyhraní - školní družina

2023-01-20  Duchové z popelnic (družina 1.A)

2023-01-19  Virtuálně v elektrárně - ekotým (2. stupeň)

2023-01-18  Čínský Nový rok (družina 1.A)

2023-01-08  Speciální pedagožka - spolupráce s Vídní

2023-01-07  Čtenářská-fotografická výzva - finále (8.A, 9.AB)

2023-01-06  Čtenářská-fotografická výzva č. 2 (8.A)

2023-01-05  Čtenářská-fotografická výzva č. 2 (9.B)

2023-01-04  Čtenářská-fotografická výzva č. 2 (9.A)

PROSINEC

2022-12-28  Výlet do Drážďan (9. ročník)

2022-12-27  Poznávací zájezd do Belgie (2.stupeň), fotky najdete v galerii

2022-12-22  Vánoční vyrábění a trhy (všichni)

2022-12-21  Sněhulák ve 2. patře (2.B, 9.A)

2022-12-20  Mezinárodní betlémářská soutěž (9. ročník)

2022-12-19  Vánoční dárek pro české vojáky (2. stupeň)

2022-12-18  Chcete být milionářem? (9. ročník)

2022-12-17  Klub mladých diváků - Romeo a Julie (2. stupeň)

2022-12-14  Půjdem spolu do Betléma (2.A, 3.A)

2022-12-13  Dějepisná olympiáda (8. a 9. ročník)

2022-12-12  Finanční gramotnost (9. ročník)

2022-12-09  Mikulášská nadílka v DDM (družina 1.B)

2022-12-08  Mikulášská nadílka, fotky najdete v galerii

2022-12-07  Olympiáda v českém jazyce (8. a 9. ročník)

2022-12-05  Tvořivé dílničky ve 3.A

2022-12-04  První letošní bruslení v Grébovce (2.A, 3.A)

2022-12-03  Výlet do Železného Brodu (1.A, 1.C)

2022-12-02  Betlém do oken (družina 4. tř.)

2022-12-01  Vánoční stromeček na náměstí Míru (družina)

LISTOPAD

2022-11-30  Veletrh Schola Pragensis (9. ročník)

2022-11-29  Speciální pedagožka - Deskohraní 2, fotky najdete v galerii

2022-11-28  Zlatá krasobruslařka ze 3.A

2022-11-27  Svět práce - soutěž Kostka (2. stupeň)

2022-11-27  Divadelní Škola Ypsilon (3. ročník)

2022-11-26  Speciální pedagožka - Deskohraní, fotky najdete v galerii

2022-11-26  Finanční dar ukrajinským žákům

2022-11-25  Ekoprogram Voda nad zlato (4.B)

2022-11-25  Divadelní představení Elektrický Emil (4.B)

2022-11-24  Svět práce - výroba pizzy (6.A)

2022-11-24  Čtenářská-fotografická výzva (8.A)

2022-11-23  Speciální pedagožka - spolupráce

2022-11-23  Speciální pedagožka - vlajky

2022-11-23  Speciální pedagožka - komunikační dovednosti

2022-11-23  Speciální pedagožka - čeština pro Ukrajince

2022-11-22  Já se z toho picnu! (3.B)

2022-11-21  Okresní kolo ve florbalu (mladší žáci)

2022-11-21  Okresní kolo ve florbalu (starší žáci)

2022-11-20  Soutěž mladý chemik (9. ročník)

2022-11-19  Integrované vyučování (2.B)

2022-11-18  Svatý Martin (3.B)

2022-11-18  Svatý Martin (2.B)

2022-11-17  Zubní prevence (3.B)

2022-11-17  Zubní prevence (3.A, 1.B)

2022-11-16  Jdi za svým snem (7. ročník)

2022-11-15  Pečení štrúdlu (družina 1.C)

2022-11-14  Den válečných veteránů (9. ročník)

2022-11-13  Záložky do knížky spojují školy (2. stupeň)

2022-11-12  Svatý Martin (1.A)

2022-11-11  Království železnic (2.B)

2022-11-10  Halloween (1. stupeň), fotky najdete v galerii

2022-11-09  Jdi za svým snem (6.A, 6.B)

2022-11-08  Praha hravě (3.A)

2022-11-07  Florbal 5.A

2022-11-06  Návštěva knihovny (5.A)

2022-11-05  Minifotbal 2. stupeň

2022-11-04  Podzimní tvoření (družina 2.A)

2022-11-03  Školní družina - Ekoden

2022-11-02  Buďme k vodě šetrní - ekotým (2. stupeň)

2022-11-01  Výstava Pro(č) umění? (družina 1.B)

ŘÍJEN

2022-10-21  Den stromů - výprava do Kunratického lesa (1.B)

2022-10-20  Družina 3.A - podzimní tvoření

2022-10-19  Školní družina - Mezinárodní den zvířat

2022-10-18  Pro(č) umění? (3.A)

2022-10-17  Kohezní den 6.A a 6.B

2022-10-16  Družina 2.B na hřišti Sobotecká

2022-10-15  Knihovna nás baví (3.B)

2022-10-14  Zeměpisné výzvy (2. stupeň)

2022-10-13  Literární čajovna (3.B)

2022-10-12  Čtení ve školce (3.B)

2022-10-11  Školní družina - odpoledne s knihou

2022-10-10  Letos poprvé v knihovně (3.A)

2022-10-09  Okresní kolo v minifotbalu (2. stupeň)

2022-10-08  Propojení geometrie a výtvarné výchovy - mandaly ve 3.A

2022-10-07  Šerpování prvňáčků, fotky najdete v galerii

2022-10-05  MasterChef - 1. hodina kroužku vaření

2022-10-03  Činnostní výuka ve 2.B

2022-10-02  Výlet do Babiččina údolí (4.A, 4.B)

ZÁŘÍ

2022-09-30  Městská policie a Besip (3.A, 1.B)

2022-09-25  Svět práce - vaření 6.A, 6.B

2022-09-24  Školní družina - odpoledne s myslivci

2022-09-20  Školní družina - stavebnice Kapla

2022-09-19  Školní družina - sportovní odpoledne

2022-09-18  Ukázková hodina badmintonu (3.A)

2022-09-17  Výtvarný projekt Plakát mého já (3.A)

2022-09-16  Ukázková hodina badmintonu (5.A)

2022-09-15  Den s IZS (družina 1.B)

2022-09-14  Mezinárodní den čokolády (1.B)

2022-09-14  Projekt LES (4.A), fotky najdete v galerii

2022-09-13  Pedagogická stáž ve Finsku

2022-09-12  Zahraniční stáže našich pedagogů

2022-09-11  VyšeHrátky (5.A, 5.B)

2022-09-10  Výstava Alfonse Muchy (5.A)

2022-09-09  Výtvarná soutěž Čistá Praha (2. stupeň)

2022-09-08  Třída 2.A poprvé na plavání